Truyện Dị giới Hay Và Mới Nhất 2020 | Truyenchuth.com

Tu Sĩ Này Rất Nguy Hiểm.

Tu Sĩ Này Rất Nguy Hiểm.

Tưởng Kiến Giang Nam;
Ta Thực Sự Siêu Hung

Ta Thực Sự Siêu Hung

Thử Gian Đích Bạch Dương;
Mao Sơn Quỷ Vương

Mao Sơn Quỷ Vương

Tử Mộng U Long;
Đế Phi Lâm Thiên

Đế Phi Lâm Thiên

Bạch Thiên;
Chiến Chùy Thần Tọa

Chiến Chùy Thần Tọa

Hán Triều Thiên Tử;
Ta Có Một Tòa Chư Thiên Thành

Ta Có Một Tòa Chư Thiên Thành

Tham Hoan Bán Thưởng;
Đấu Phá Chi Đan Vương Cổ Hà

Đấu Phá Chi Đan Vương Cổ Hà

Động Mạn Truy Tùy Giả;
Từ Đạo Quả Bắt Đầu

Từ Đạo Quả Bắt Đầu

Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết;
Thiên A Giáng Lâm

Thiên A Giáng Lâm

Yên Vũ Giang Nam;
Bắt Đầu Từ Hôm Nay Kiếm Thuộc Tính

Bắt Đầu Từ Hôm Nay Kiếm Thuộc Tính

Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu;
Vạn Cổ Đệ Nhất Long

Vạn Cổ Đệ Nhất Long

Long Bất Khí;
Thiên Đạo Chi Mâu

Thiên Đạo Chi Mâu

Phong Trung Độc Chước;
Ta Đan Dược Mạnh Vô Địch

Ta Đan Dược Mạnh Vô Địch

Nhất Quần Tiểu Bạch Bạch;
Giả Thần Minh Bên Trong Nguyên Thủy Bộ Lạc

Giả Thần Minh Bên Trong Nguyên Thủy Bộ Lạc

Hảo Cật Đích Tam Minh Trị;
Close