Tổng Hợp Các Bộ Truyện Huyền Ảo - Huyền Huyễn Hay Và Mới Nhất | Truyenchuth.com| Truyenchuth.com

Thần Đế Tranh Bá

Thần Đế Tranh Bá

Truy Phong Trục Vân. CS;
Tối Cường Người Ở Rể Đại Đế

Tối Cường Người Ở Rể Đại Đế

Tiểu Hồng Hoa Tống Cấp Nhĩ;
Ta Nuôi Trăm Vạn Ức Con Kiến

Ta Nuôi Trăm Vạn Ức Con Kiến

Bạo Canh Thượng Thiên Bảng;
Nghịch Vũ Đan Tôn

Nghịch Vũ Đan Tôn

Ngã yêu tuyển thái bạch;
Thôn Thiên Long Vương

Thôn Thiên Long Vương

Hoa Hỏa Man Đầu;
Tu La Thiên Đế

Tu La Thiên Đế

Thực Nghiệm Tiểu Bạch Thử;
Vạn Cổ Tối Cường Bộ Lạc

Vạn Cổ Tối Cường Bộ Lạc

Sơn Nhân Hữu Diệu Kế;
Phục Thiên Thị

Phục Thiên Thị

Tịnh Vô Ngân;
Vạn Cổ Tà Đế

Vạn Cổ Tà Đế

Manh Nguyên Tử - 萌元子;
Thánh Võ Tinh Thần

Thánh Võ Tinh Thần

Loạn Thế Cuồng Đao;
Đế Vương Các

Đế Vương Các

Mộc Tử Vân;
Thần Võ Thiên Đế

Thần Võ Thiên Đế

Tâm Mộng Vô Ngân;