Truyện hắc thủ - Main là boss thao túng phía sau màn

Trang chủ
Truyện hắc thủ
Truyện hắc thủ - Main là boss thao túng phía sau màn - Lấy toàn bộ thiện hạ làm bàn cờ thao túng tất cả trong lòng bàn tay

Đế Bá

Yếm Bút Tiêu Sinh;

Ta Mở Lại Thần Thoại Thời Đại

Bắc Cực Khôi Đấu;

Ta Sáng Tạo Thế Giới Game

Tại Hạ Miêu Nam Bắc;

Thế Giới Thần Thoại Của Ta

Trúc Song Thính Vũ;

Ta Đem Địa Cầu Chơi Phế Đi

Nhất Mộng Hoàng Lương

Chăn Nuôi Toàn Nhân Loại

Ba trăm cân mỉm cười lấy;

Người Nào Động Ta Rau Hẹ

Một đao Chém Chém Chém;

Ta Đã Cải Tạo Thế Giới

Bình Phàm Đại Đế;

Quỷ Bí Chi Chủ

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc;

Ta! Để Cho Tiên Võ Hàng Lâm Đô Thị!

Đường Nhân Nhai Đại Lực;

Ta Là Phía Sau Màn Lão Đại

Một đao chém chém chém;

Sáng Tạo Du Hí Thế Giới

Tỷ Tỷ Tân Nương;
Close