Truyện Ma đạo, tu ma, main độc ác, sát phạt quyết đoán

Trang chủ
Truyện Ma đạo
Truyện Ma đạo, tu ma, main độc ác, sát phạt quyết đoán ✅✅ Nhân vật chính bắt đầu là nhân vật phản diện, giết người không gớm tay, mạt sát tất cả, không nhân từ

Ma Môn Bại Hoại

Kinh Đào Hãi Lãng;

Nghịch Thiên Tà Thần

Hỏa Tinh Dẫn Lực;

Chấp Ma

Ngã thị mặc thủy;

Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Manh Manh Đát Tiểu Mập;

Vô Thượng Sát Thần

Tà Tâm Vị Mẫn;

Vạn Cổ Tà Đế

Manh Nguyên Tử - 萌元子;

Ma Tới

Thuần Khiết Tích Tiểu Long;

[Dịch] Sát Thần

Nghịch Thương Thiên

[Dịch] Đại Ma Đầu

Tiên Tử Nhiều Mệnh

[Dịch] Đại Ma Vương

Nghịch Thương Thiên

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân;

Ta Đoạt Xá Ma Hoàng

Bát Nguyệt Phi Ưng;

Nhất Niệm Sâm La

Manh Manh Đát Tiểu Mập;
Close