Truyện Ma đạo, tu ma, main độc ác, sát phạt quyết đoán

Trang chủ
Truyện Ma đạo
Truyện Ma đạo, tu ma, main độc ác, sát phạt quyết đoán ✅✅ Nhân vật chính bắt đầu là nhân vật phản diện, giết người không gớm tay, mạt sát tất cả, không nhân từ

Ma Môn Bại Hoại

Kinh Đào Hãi Lãng;

Nghịch Thiên Tà Thần

Hỏa Tinh Dẫn Lực;

Chấp Ma

Ngã thị mặc thủy;

Ta Đoạt Xá Ma Hoàng

Bát Nguyệt Phi Ưng;

Cầu Ma

Nhĩ Căn;

Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Manh Manh Đát Tiểu Mập;

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân;

Tà Đạo Ma Chủ

Tà lão Nhị;

[Dịch] Đại Ma Vương

Nghịch Thương Thiên

Vạn Cổ Ma Quân

Yến Vân Thập Tam;

Vô Thượng Sát Thần

Tà Tâm Vị Mẫn;

Ác Ma Pháp Điển

Mộng Huyễn Thiên Tâm;

Thái Cổ Ma Đế Tôn

Thanh trình quân;
Close