Truyện Ma đạo, tu ma, main độc ác, sát phạt quyết đoán

Trang chủ
Truyện Ma đạo
Truyện Ma đạo, tu ma, main độc ác, sát phạt quyết đoán ✅✅ Nhân vật chính bắt đầu là nhân vật phản diện, giết người không gớm tay, mạt sát tất cả, không nhân từ

Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Manh Manh Đát Tiểu Mập;

Ma Môn Bại Hoại

Kinh Đào Hãi Lãng;

Vô Thượng Sát Thần

Tà Tâm Vị Mẫn;

Nghịch Thiên Tà Thần

Hỏa Tinh Dẫn Lực;

Chấp Ma

Ngã thị mặc thủy;

Vạn Cổ Tà Đế

Manh Nguyên Tử - 萌元子;

Ma Tới

Thuần Khiết Tích Tiểu Long;

[Dịch] Sát Thần

Nghịch Thương Thiên

[Dịch] Đại Ma Đầu

Tiên Tử Nhiều Mệnh

[Dịch] Cầu Ma

Nhĩ Căn

[Dịch] Đại Ma Vương

Nghịch Thương Thiên

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân;

Ta Đoạt Xá Ma Hoàng

Bát Nguyệt Phi Ưng;

Thái Cổ Ma Đế

Thảo Căn;

Nhất Niệm Sâm La

Manh Manh Đát Tiểu Mập;

Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ

Phong Thất Nguyệt;

Cầu Ma

Nhĩ Căn;

Tà Đạo Ma Chủ

Tà lão Nhị;

Ác Ma Pháp Điển

Mộng Huyễn Thiên Tâm;

Vạn Cổ Ma Quân

Yến Vân Thập Tam;

Thái Cổ Ma Đế Tôn

Thanh trình quân;
Close