Truyện Ma đạo, tu ma, main độc ác, sát phạt quyết đoán

Trang chủ
Truyện Ma đạo
Truyện Ma đạo, tu ma, main độc ác, sát phạt quyết đoán ✅✅ Nhân vật chính bắt đầu là nhân vật phản diện, giết người không gớm tay, mạt sát tất cả, không nhân từ

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Vô Thượng Sát Thần

Tà Tâm Vị Mẫn

Vạn Cổ Tà Đế

Manh Nguyên Tử - 萌元子

Vạn Cổ Ma Quân

Yến Vân Thập Tam

Tà Đạo Ma Chủ

Tà lão Nhị

Ta Đoạt Xá Ma Hoàng

Bát Nguyệt Phi Ưng

Thái Cổ Ma Đế Tôn

Thanh trình quân

Nhất Niệm Sâm La

Manh Manh Đát Tiểu Mập
Close