Truyện main giấu nghề, bá đạo, cực mạnh nhưng sống ẩn dật

Trang chủ
Truyện main giấu nghề
Truyện main giấu nghề, bá đạo từ đầu, cực mạnh nhưng sống ẩn dật không thích phô trương và không muốn ai biết đến sức mạnh của mình. Khám phá top danh sách truyện main giấu nghề hay.

Ta Chỉ Muốn Yên Tâm Tu Tiên

Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong;

Đế Bá

Yếm Bút Tiêu Sinh;

Ta Đem Địa Cầu Chơi Phế Đi

Nhất Mộng Hoàng Lương

Ngoại Môn Đại Sư Huynh

Tựu Thị Bất Cật Ngư

Hoàng Huynh Vạn Tuế

Tiễn Thủy II;

Vô Địch Sư Thúc Tổ

Cửu Thứ Tuyệt;

Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Cao Nhân

Thác Bạt Cẩu đản;

Ta Ở Đại Minh Làm Thần Tiên

Thiên Nhai Tịch Mịch Đao;

Ta Tế Bào Biến Dị

Hạnh Vận Nhi;

[Dịch] Sát Thần

Nghịch Thương Thiên

Ta Độ 999 Lần Thiên Kiếp

Lam Bạch Đích Thiên;

Vú Em Thánh Kỵ Sĩ

Trầm nhập thái bình dương;

Tôn Thượng

Cửu Hanh;

Luyện Kim Cuồng Triều

Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh;

Thần Đế Phòng Khám

Diệu Thủ Trích Tinh;

Ẩn Sát

Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu;

Thiên Đạo Thư Viện

Hoành Tảo Thiên Nhai;

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Vinh Tiểu Vinh;
Close