Truyện main giấu nghề, bá đạo, cực mạnh nhưng sống ẩn dật

Trang chủ
Truyện main giấu nghề
Truyện main giấu nghề, bá đạo từ đầu, cực mạnh nhưng sống ẩn dật không thích phô trương và không muốn ai biết đến sức mạnh của mình. Khám phá top danh sách truyện main giấu nghề hay.

Đế Bá

Yếm Bút Tiêu Sinh;

Cái Này Đại Lão Là Phàm Nhân

Lâu Cao Thiên Vi Lân

Nguyên Lai Ta Là Đạo Tổ

Xích Diễm Long Thần

Tôn Thượng

Cửu Hanh;

Cho Mời Tiểu Sư Thúc

Hoành Tảo Thiên Nhai

Hoàng Huynh Vạn Tuế

Tiễn Thủy II;

Ta Đem Địa Cầu Chơi Phế Đi

Nhất Mộng Hoàng Lương

Ngoại Môn Đại Sư Huynh

Tựu Thị Bất Cật Ngư

Vô Địch Sư Thúc Tổ

Cửu Thứ Tuyệt;

Ta Chỉ Muốn Yên Tâm Tu Tiên

Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong;

Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Cao Nhân

Thác Bạt Cẩu đản;

Ta Ở Đại Minh Làm Thần Tiên

Thiên Nhai Tịch Mịch Đao;

Ta Tế Bào Biến Dị

Hạnh Vận Nhi;

[Dịch] Sát Thần

Nghịch Thương Thiên

Ta Độ 999 Lần Thiên Kiếp

Lam Bạch Đích Thiên;

Vú Em Thánh Kỵ Sĩ

Trầm nhập thái bình dương;

Luyện Kim Cuồng Triều

Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh;

Thần Đế Phòng Khám

Diệu Thủ Trích Tinh;

Ẩn Sát

Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu;

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Vinh Tiểu Vinh;
Close