Truyện vô địch lưu - Thể loại main bá đạo từ đầu

Trang chủ
Truyện vô địch
Truyện vô địch lưu ✅✅ Thể loại main bá đạo, max cấp từ đầu đến cuối. Khởi đầu truyện nhân vật chính đã là boss với sức mạnh vô địch, siêu nhiên chuyên đi vả mặt mấy thằng trang bức

Đế Bá

Yếm Bút Tiêu Sinh;

Sư Thúc Vạn Vạn Tuế

Đông Nam Tục Nhân;

Chư Thiên Chi Tối Cường BOSS

Triêu Bất Bảo Tịch;

Vạn Cổ Tối Cường Tổ Sư

Thập Lý Đao Hoàng;

Đô Thị Một Giây 999

Ngã Thị Nhất Quyền Siêu Nhân;

Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Manh Manh Đát Tiểu Mập;
Close