Truyện vô địch lưu - Thể loại main bá đạo từ đầu

Trang chủ
Truyện vô địch
Truyện vô địch lưu ✅✅ Thể loại main bá đạo, max cấp từ đầu đến cuối. Khởi đầu truyện nhân vật chính đã là boss với sức mạnh vô địch, siêu nhiên chuyên đi vả mặt mấy thằng trang bức

Đế Bá

Yếm Bút Tiêu Sinh;

Sư Thúc Vạn Vạn Tuế

Đông Nam Tục Nhân;

Cầu Chưởng Giáo Hạ Sơn

Dược Thạch Khả Y;

Nhất Quyền Trù Thần

Nhất Bạch Tái Bạch;
Close