Tổng hợp các bộ truyện xây dựng thế lực hay và mới nhất - TruyenchuTH.com

Trang chủ
Truyện xây dựng thế lực
Truyện xây dựng thế lực ✅✅ Tổng hợp những bộ truyện nhân vật chính tự xây dựng và phát triển các thế lực, tông môn, lãnh địa. Được cập nhật liên tục tại TruyenchuTH.com

Cái Này Môn Phái Muốn Nghịch Thiên A

Đỉnh Thương Dược Mã

Thiên Hạ Đệ Nhất Tông

Đơn Thuần Mập Mạp;

Vạn Cổ Đệ Nhất Tiên Tông

Ly Tâm Đoạn Hồn;

Vũ Cực Thần Thoại

Đơn Thuần Trạch Nam;

Đệ Tử Của Ta Đều Có Che Giấu Thân Phận

Lăng Thần Hữu Hắc Miêu - 凌晨有黑猫

Ta Có Một Tòa Vô Địch Thành

Bát Nguyệt Phi Ưng;

Sư Tôn Của Ta Siêu Vô Địch

Giang Hồ Tái Kiến

Ta Có Một Tòa Thời Không Điền Viên

Hỗn Độn Đông Qua Tinh

Trọng Sinh Tối Cường Tinh Đế

Cực Địa Phong Nhận;

Vạn Giới Lão Sư Chi Ta Có Ức Vạn Đệ Tử

Độc Giả Suất Đáo Điệu Tra

Ta Có 3000 Môn Đồ

Tây Qua Chanh Tử Băng

Vạn Cổ Đệ Nhất Tông

Giang Hồ Tái Kiến;

Ta Có Một Tòa Chư Thiên Thành

Tham Hoan Bán Thưởng;

Quang Minh Thánh Thổ

thanhsontv2009;

Cầu Chưởng Giáo Hạ Sơn

Dược Thạch Khả Y;

Cứu Vớt Toàn Cầu

Hoành Tảo Thiên Nhai;

Thiên Thần Học Viện

Tả Tự Bản;

Tận Thế Lãnh Chúa 1

Khinh Vân Đạm;

Thiên Hạ Kiếm Tông

Cô Nguyệt Lãng Trung Phiên;

Tông Chủ Người Đâu

Mục Cổ Thần Chung - 牧古辰钟;

Khoa Kỹ Đại Tiên Tông

Đại Mộng Du Gia;

Xin Gọi Ta Tông Chủ Đại Nhân

Tối Ái Cật Lương Cao;
Close