Tổng hợp các bộ truyện xây dựng thế lực hay và mới nhất - TruyenchuTH.com

Trang chủ
Truyện xây dựng thế lực
Truyện xây dựng thế lực ✅✅ Tổng hợp những bộ truyện nhân vật chính tự xây dựng và phát triển các thế lực, tông môn, lãnh địa. Được cập nhật liên tục tại TruyenchuTH.com

Thiên Hạ Đệ Nhất Tông

Đơn Thuần Mập Mạp;

Vạn Cổ Đệ Nhất Tiên Tông

Ly Tâm Đoạn Hồn;

Trọng Sinh Tối Cường Tinh Đế

Cực Địa Phong Nhận;

Ta Có Một Tòa Vô Địch Thành

Bát Nguyệt Phi Ưng;

Ta Có Một Tòa Thời Không Điền Viên

Hỗn Độn Đông Qua Tinh

Vũ Cực Thần Thoại

Đơn Thuần Trạch Nam;

Vạn Cổ Đệ Nhất Tông

Giang Hồ Tái Kiến;

Ta Có Một Tòa Chư Thiên Thành

Tham Hoan Bán Thưởng;

Quang Minh Thánh Thổ

thanhsontv2009;

Cầu Chưởng Giáo Hạ Sơn

Dược Thạch Khả Y;

Cứu Vớt Toàn Cầu

Hoành Tảo Thiên Nhai;

Thiên Thần Học Viện

Tả Tự Bản;

Tận Thế Lãnh Chúa 1

Khinh Vân Đạm;

Thiên Hạ Kiếm Tông

Cô Nguyệt Lãng Trung Phiên;

Tông Chủ Người Đâu

Mục Cổ Thần Chung - 牧古辰钟;

Khoa Kỹ Đại Tiên Tông

Đại Mộng Du Gia;

Xin Gọi Ta Tông Chủ Đại Nhân

Tối Ái Cật Lương Cao;
Close