Truyện Tiên hiệp – Tu Chân hay nhất 2020 | Truyenchuth.com

Đế Thần Thông Giám

Đế Thần Thông Giám

Cô Tại Thượng;
Vô Thượng Nữ Tiên Quân

Vô Thượng Nữ Tiên Quân

Đạm Đạm Trúc Quân;
Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

Hoa Đô Đại Thiếu;
Yêu Long Cổ Đế

Yêu Long Cổ Đế

Diêu Vọng Nam Sơn;
Tổ Tông Trên Cao

Tổ Tông Trên Cao

Nhị Mộc Thất;
Tu Sĩ Này Rất Nguy Hiểm.

Tu Sĩ Này Rất Nguy Hiểm.

Tưởng Kiến Giang Nam;
Tu Chân Gia Tộc Bình Phàm Lộ

Tu Chân Gia Tộc Bình Phàm Lộ

Tiểu Hữu Hàn Sơn;
Trọng sinh đô thị Tiên Tôn

Trọng sinh đô thị Tiên Tôn

Tả Thư Đích Lão Thư Trùng;
Đạo Sĩ Không Dễ Chọc

Đạo Sĩ Không Dễ Chọc

Buồn Ngủ Không Ngủ Được;
Tiền Nhiệm Vô Song

Tiền Nhiệm Vô Song

Dược Thiên Sầu;
Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão

Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão

Hỗn Độn Đông Qua Tinh;
Đại Phù Triện Sư

Đại Phù Triện Sư

Tiểu Đao Phong Lợi;
Vạn Cổ Đệ Nhất Tiên Tông

Vạn Cổ Đệ Nhất Tiên Tông

Ly Tâm Đoạn Hồn;
Thiên Châu Biến

Thiên Châu Biến

Đường Gia Tam Thiếu;
Close