Truyện Đại Đường Như Ý Lang Quân : chương 826: biến đổi ngầm

Trang chủ
Lịch sử
Đại Đường Như Ý Lang Quân
Chương 826: Biến đổi ngầm
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
: : Hoa Hổ : Lịch sử quân sự

Chính là chỗ này nga bá đạo, cho nên rất nhiều người đang do dự, nhất là phản Vương thế lực bọn họ đối thái độ của U Châu chính là kiêng kỵ.

Mà Tùy Quốc mỗi cái Châu Phủ những người quản lý là sẽ không, ngược lại bọn họ U Châu lợi ích, một ít chuyện đều do U Châu gánh vác.

Mấu chốt nguyên nhân là bọn họ muốn tìm một cái bắp đùi, có thể bảo hộ bọn họ.

Bây giờ hỗn loạn Tùy Quốc triều đình là chỉ không được, ba cái bây giờ Hoàng Đế biến thành hai cái, Lạc Dương đều bị thật là nhiều người chiếm, mỗi cái Châu Phủ tình huống chỉ có thể hỗn loạn hơn.

Thành Thủ môn sợ chính là có người xuất binh công đánh bọn họ, vì có thể ổn định phòng thủ thành bọn hộ vệ là phải nhất định có đầy đủ tài lực.

Triều đình cũng không cho lương hướng rồi, vì Thành Thủ có thể không nóng nảy nga, muốn thì không cách nào giải quyết ăn cơm phân thể, các binh lính nửa phút rả đám.

U Châu phát triển đều là bị xuyến liên tức đến, mới bắt đầu phát triển khách du lịch lại lôi kéo không ít làm ăn.

Ngụy Huân tuyệt đối khách du lịch dùng rất lớn, đang không có ỷ vào đánh điều kiện tiên quyết tất cả đều đem trải qua vùi đầu vào phương diện này rồi.

Còn độc đáo lấy du lịch hình thức khắp nơi phương biến hình chiêu mộ trăm họ, mạo hiểm đi thăm U Châu danh nghĩa trực tiếp đem người mang tới U Châu gia nhập tân quê quán, cung cấp công phu.

Hiệu quả tốt vô cùng, các nơi Châu Phủ đối lấy du lịch danh nghĩa rời đi địa phương tất cả đều không quản được, ai bảo trong hiệp nghị có nhắc tới đây.

Nếu như ngăn cản khách du lịch đến U Châu, vậy thì đồng nghĩa với một phương diện xé bỏ hiệp nghị, Lý Đức ở phương diện này thái độ phi thường trực tiếp, chính là đại quân áp cảnh, phi thường cường thế.

Nhóm đầu tiên khảo sát đoàn nhân cũng không nghĩ đến mượn lý do này cũng có thể gia tăng dân cư số lượng, trong đó rất nhiều người đều cảm thấy từ vừa mới bắt đầu khảo sát đoàn tình thế là vì U Châu chuyện kế tiếp tình làm cửa hàng.

Có loại mắc lừa cảm giác.

Thời gian nửa tháng, các nơi Châu Phủ hoạt động thương nghiệp phi thường thường xuyên, các thương nhân có tiền Châu Phủ bên trong đầu tư rất nhiều dân chúng tài sản cá nhân có chuyển biến tốt.

Rất nhanh bọn họ liền khát vọng cảm giác an toàn, có chút Châu Phủ chính là mở rộng thủ thành binh, các thương nhân thà chịu bỏ tiền cũng hi vọng bọn họ chỗ thành trì không có vấn đề.

Vì vậy có quyền nhân có tiền sẽ mở rộng binh mã, có quyền cùng người có tiền là bắt đầu chiêu mộ gia đinh hộ viện.

Trăm mấy chục nhân đều là bình thường nhất, các nơi Châu Phủ tình huống bất đồng nhưng những thứ này không phải là chính quy hộ viện chung vào một chỗ đều có 18000 nhân.

Nếu như ở đoàn kết một ít, toàn bộ thành nhân tất cả đều trên dưới một lòng, đối mặt địch nhân tấn công là có lực đánh một trận.

Tiêu Tiển cùng Trương Trọng Kiên song song tốt liên hiệp, mặc dù bọn họ mất đi Giang Lăng nhưng là căn bản còn không có thương tổn được, mượn dùng kim tiền thế công ở mỗi cái Châu Phủ tiến hành đầu tư.

Xi măng diêu hán cùng cục gạch diêu hán là bọn hắn đầu tư chủ yếu hạng mục, mỗi cái Châu Phủ xưởng có rất nhiều, sản xuất ra sản phẩm tất cả đều lấy giá thấp cách thông qua thương nhân vận tới U Châu.

Tài liệu kiến trúc ở U Châu là cung không đủ cầu, chất lượng hợp cách, giá cả tiện nghi, tích lũy đã hơn một năm thời gian để cho bọn họ hội tụ số lớn tiền tài.

Có tiền là có thể làm rất nhiều chuyện, chớ nhìn bọn họ thế lực nhìn rất nhỏ, trên thực tế bọn họ binh mã không thể so với Ngõa Cương Trại thiếu.

Chỉ bất quá tương đối khiêm tốn.

Tiêu Tiển là đứng mặt bàn thượng nhân, mà Trương Trọng Kiên chính là vì liên minh bọn họ cung cấp tiền tài, ngay tại chỗ đã cụ có tương đương cao sức ảnh hưởng, chỉ bất quá chỗ Nam Phương vùng duyên hải, cũng không có khắp nơi chinh chiến ý tứ.

Nhất là khi bọn hắn đối mặt tiên phong binh thời điểm.

Nam Phương sản nghiệp đối U Châu mà nói vô cùng trọng yếu, có trọng binh canh giữ không người nào nguyện ý trêu chọc, chỉ có âm thầm tích lũy thực lực.

U Châu mua sắm ngoại lai vật liệu xây cất đều là trải qua điều tra quá, tự nhiên biết là Tiêu Tiển cùng Trương Trọng Kiên xưởng bán, bởi vì chất lượng tốt lại tiện nghi quá nhiều cho nên không có lý do gì không mua.

Có như vậy thương nghiệp cung ứng tuyệt đối là kiếm lớn.

Về phần hai nhà phát triển binh mã đối Lý Đức mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, ngược lại không ảnh hưởng hắn Nam Phương thế lực phát triển liền có thể.

U Châu buôn bán hiệp nghị bọn họ không có ký, nhưng là từ đầu đến cuối không có dừng lại đoạn hàng, coi như không ký xong bọn họ cũng có thể đạt thành nhu cầu.

Tại sao còn phải ký hiệp nghị trói buộc bọn họ buôn bán phát triển.

Bọn họ muốn rất tốt, nếu là Lý Đức kết thúc thu mua bọn họ sinh sản vật liệu xây cất, bọn họ làm mất đi toàn bộ.

Vật liệu xây cất loại vật này là không phải lúc nào đều có người mua, mỗi cái Châu Phủ tình huống bất đồng, khó nhất chính là ở loạn thế đại quy mô xây dựng.

Cho nên U Châu coi như là bắt được bọn họ nguồn kinh tế, nếu là đổi ý bọn họ làm mất đi vốn cung ứng.

Nếu như không có khác kiếm tiền hạng mục, không bao lâu liền gặp phải vốn áp lực, cho dù Trương Trọng Kiên gia tộc có tiền đi nữa cũng không khả năng không hạn chế đầu nhập.

Dù sao cũng là hai nhà hợp, đầu nhập đang làm chiếm có lợi ích cũng không khả năng là lớn nhất, họp bọn làm ăn, lợi ích phân phối phương diện làm không cẩn thận rất dễ dàng náo bài.

"Tiêu gia chủ, bây giờ chúng ta binh mã đã có 300,000 không thể so với Ngõa Cương yếu, bây giờ chiếm lĩnh ba cái Quận, nếu là muốn tiến hành buôn bán phát triển, thì nhất định phải ký hiệp nghị, rốt cuộc có ký hay không?"

Trương Trọng Kiên phân tích U Châu hiệp nghị, đối kinh thương gia tộc người mà nói có thể nhìn ra trong đó vấn đề, lưỡng địa Hỗ thị mười phần trăm giá mua vào, đây chính là liên quan đến toàn bộ nghề.

Coi như là chữ ký là có thể cầm toàn bộ nghề tiến hóa giá cả một thành lợi, làm Trương Trọng Kiên cẩn thận nghiên cứu sau hắn là phi thường động tâm.

Đối những thứ kia xem không thượng nhân mà nói, bọn họ tựa hồ cũng không có cân nhắc toàn bộ nghề điều kiện tiên quyết, nói đúng là bây giờ bọn họ chiếm cứ ba cái Quận mở U Châu cung cấp toàn bộ nghề hàng hóa, chỉ cần quận thành bên trong cửa tiệm quá nhiều, vậy thì sắp xếp lợi ích lại càng lớn.

Cái này cũng chưa tính đủ loại xưởng đầu tư, nói đúng là chỉ cần thành Quận buôn bán phát triển được, bọn họ lấy được lợi ích thì càng nhiều.

Tiêu Tiển cân nhắc qua, nhưng là một khi ký hiệp nghị bọn họ trên nhiều khía cạnh cũng liền từ trạng thái bị động, muốn dùng buôn bán thủ đoạn hạn chế U Châu thương mậu là không thể.

Mấu chốt nhất là có lợi ích dính dấp mới là đáng sợ nhất.

Một khi dân chúng không thể rời bỏ U Châu hàng hóa cung ứng vậy thì thì đồng nghĩa với U Châu lợi dụng buôn bán phương thức chiếm cứ thành Quận, đến thời điểm bọn họ có thể sẽ mất đi đối thành Quận khống chế.

Chặt đứt U Châu liên lạc liền đoạn tuyệt tiền tài lưu thông, cuối cùng sẽ bị đánh cho thành nguyên hình, dân chúng nếu là vì thế đình công mất đi công phu hậu quả tin tưởng đều là không thể khống.

Lý Đức lấy ra hợp hiệp nghị là để cho rất nhiều người quấn quít thật lâu.

Cũng bởi vì hiệp nghị sự tình để cho vốn là hỗn loạn thế cục biến thành phát triển tư thế, có người ngắm nhìn có người thừa dịp lúc này đầu tư kiếm tiền.

U Châu thương đội vì thỏa mãn các nơi nhu cầu cũng mở rộng rồi kích thước, các nơi Châu Phủ xe ngựa đội bởi vì thông thương hiệp nghị lấy được phát triển.

Chuyển vận hàng hóa căn bản là không thể rời bỏ bọn họ, trong lúc nhất thời tiến hành buôn bán phát triển thành phố cũng khôi phục một ít sinh tức.

Biến đổi ngầm giữa dân chúng đối U Châu hảo cảm tăng nhiều, bọn họ có thể không có quên U Châu còn đang tiến hành thế lực khuếch trương.

Chỉ cần Thành Thủ có thể đáp ứng thuộc về U Châu sau, trăm họ toàn bộ cũng có thể hưởng thụ được U Châu chính lệnh, hài tử có miễn phí đọc sách, học được tốt còn có học bổng.

Danh Sách Chương:

Truyện chữ tổng hợp website đọc truyên chữ online hàng đầu hiện nay. Tổng hợp các bộ truyện chữ tiên hiệp, huyền ảo, tận thế, đô thị, ngôn tình hay nhất được nhiều đọc giả bầu chọn
Các bạn đang theo dõi bộ truyện

Đại Đường Như Ý Lang Quân

được convert và dịch mới nhất. Đây là một trong những bộ truyện chữ thuộc thể loại Lịch sử    hay nhất hiện nay. Bộ truyện được sáng tác bởi bàn tay tài hoa của tác giả Hoa Hổ.
Bạn có thể đọc truyện Đại Đường Như Ý Lang Quân Chương 826: Biến đổi ngầm được cập nhật nhanh nhất trong thời gian gần đây. Các chap mới nhất của truyện Đại Đường Như Ý Lang Quân sẽ lên tục được update trong thời gian sắp tới. Hãy theo dõi website đọc truyện online TruyenchuTH.com ngay để đừng bỏ lỡ những bộ truyện chữ hay nhé.
Tại sao bạn lại nên chọn TruyenChuTH.com để theo dõi nhửng bộ truyện chữ mới nhất? TruyenChuTH.com luôn cập nhật những bộ truyện chữ hay và mới nhất dựa theo bảng xếp hạng truyện tại Trung Quốc. Đôi lúc đọc truyện, những quảng cáo hiện lên khiến bạn cảm thấy khó chịu. Nhưng đừng lo vì điều đó, vì tại TruyenChuTH.com, những quảng cáo luôn được hiển thị có khoa học. Sẽ không khiến các bạn cảm thấy bực mình hay khó chịu. TruyenChuTH.com còn có một đội ngũ quản trị viên giàu kinh nghiệm. Luôn đảm bảo tốc độ load truyện được nhanh chóng, giúp cho các độc giả coi truyện không bị giật hay load chậm. Còn chờ gì nữa hãy theo lưu ngay địa chỉ website TruyenChuTH.com của chúng tôi vào bookmark của bạn ngay để có thể theo dõi những bộ truyện chữ hay và mới nhất. Chúc các bạn có những phút giây giải trí vui vẻ.
Close