Bảng xếp hạng các truyện tiểu thuyết hay nhất tại TruyenchuTH.com

Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ

Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ

Phi Tường De Lại Miêu;
Đế Bá

Đế Bá

Yếm Bút Tiêu Sinh;
Thiên Đạo Thư Viện

Thiên Đạo Thư Viện

Hoành Tảo Thiên Nhai;
Vạn Cổ Đệ Nhất Tông

Vạn Cổ Đệ Nhất Tông

Giang Hồ Tái Kiến;
Đô Thị Tu Tiên Chúa Tể

Đô Thị Tu Tiên Chúa Tể

Ảnh Trúc Nguyệt;
Tạo Hóa Chi Vương

Tạo Hóa Chi Vương

Trư Tam Bất;
Nghịch Thiên Tà Thần

Nghịch Thiên Tà Thần

Hỏa Tinh Dẫn Lực;
Vũ Cực Thần Thoại

Vũ Cực Thần Thoại

Đơn Thuần Trạch Nam;
Đô Thị Chi Ta Sống Vài Tỷ Năm

Đô Thị Chi Ta Sống Vài Tỷ Năm

Hồng Long Phi Phi Phi;
Vũ Thần Chúa Tể

Vũ Thần Chúa Tể

Ám Ma sư;
Nhất Phẩm Tu Tiên

Nhất Phẩm Tu Tiên

Bất Phóng Tâm Du Điều;
Mạnh Nhất Hùng Hài Tử

Mạnh Nhất Hùng Hài Tử

Lộc Yên Thụ;
Thật Xin Lỗi, Ta Vô Địch 1 Tỷ Năm

Thật Xin Lỗi, Ta Vô Địch 1 Tỷ Năm

Nhất Chích Tiểu Túy Khuynh;
Ta, Vạn Giới Mạnh Nhất Tiên Sư

Ta, Vạn Giới Mạnh Nhất Tiên Sư

Nhất Mộng Sanh Sanh;