Danh sách truyện mới cập nhật tại TruyenchuTH.com

Huyền Hồn Đạo Chương

Huyền Hồn Đạo Chương

Ngộ Đạo Giả;
Đế Đạo Độc Tôn

Đế Đạo Độc Tôn

Nhất Diệp Thanh Thiên;
Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống

Đô Thị Toàn Năng Hệ Thống

Quỷ Thuật Yêu Cơ - 詭術妖姬;
Siêu Cấp Tầm Bảo Nghi

Siêu Cấp Tầm Bảo Nghi

Cách Bích Lão Tống;
Đế Phi Lâm Thiên

Đế Phi Lâm Thiên

Bạch Thiên;
Chư Thiên Ta Vì Đế

Chư Thiên Ta Vì Đế

Hưng Bá Thiên;
Siêu Cấp Bảo An Tại Đô Thị

Siêu Cấp Bảo An Tại Đô Thị

Bắc Minh Tiểu Yêu;
Vạn Đạo Kiếm Tôn

Vạn Đạo Kiếm Tôn

Đả Tử Đô Yếu Tiễn;
Đối Trứ Kiếm Thuyết

Đối Trứ Kiếm Thuyết

Lan Đế Mị Thần;
Đế Vương Các

Đế Vương Các

Mộc Tử Vân;
Thấu Thị Cuồng Binh

Thấu Thị Cuồng Binh

Long Vương - 龙王;
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết;
Đại Tần Thần Cấp Luyện Đan Sư

Đại Tần Thần Cấp Luyện Đan Sư

Đại Đường Vũ Công Tử;
Máy Sửa Chữa Công Pháp

Máy Sửa Chữa Công Pháp

Bất Tử Ngộ Không;
Ta Thế Nào Lại Trở Nên Hot Vậy?

Ta Thế Nào Lại Trở Nên Hot Vậy?

Nại Hà Tiếu Vong Xuyên;