Truyện Toàn Cầu Cao Võ : nhân vương trở về (hạ)

Trang chủ
Trùng Sinh
Toàn Cầu Cao Võ
Nhân Vương trở về (hạ)
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tạo Hóa Ngọc Điệp?"

Trong hư không, Phương Bình bất đắc dĩ cười khổ.

Một bên, Tần Phượng Thanh đăm chiêu, lẩm bẩm nói: "Mèo này đúng là thật tốt hối lộ, Phương Bình, ngươi nói ta nhiều làm điểm ăn, có thể hay không thay cái Thế Giới Chi Chủ làm chút?"

Phương Bình cười nhạo, không thèm để ý.

Thương Miêu tuy rằng vô căn cứ, khả năng biện thiện ác, nào có đơn giản như vậy liền đem hạt giống địa vị cho đổi đi.

Tần Phượng Thanh cũng không nhắc lại, hơi có nghi ngờ nói: "Địa Hoàng muốn ở âm gian mở đại đạo, ngươi không ngăn trở?"

Nguyên Địa của Phương Bình cùng âm gian hợp nhất, Địa Hoàng những người này tự nhiên đều tiến vào âm gian.

Dương gian hữu đạo, âm gian vô đạo.

Hai giới năng lượng có hạn, dương gian không tốt diệt võ, âm gian bản không Võ đạo, lại mở ra đại đạo, tiêu hao năng lượng vô số, đã như thế, hai giới sớm muộn sẽ đi vào trước Tam Giới cục diện.

Hạt giống vì thu về năng lượng, e sợ lại đến lên diễn một hồi diệt thế cuộc chiến.

"Chú Thần sứ không phải chuẩn bị làm thiên kiếp sao? Đến thời điểm thiên kiếp đồng thời, tự nhiên không nhiều như vậy võ giả rồi."

Phương Bình nói không đáng kể, Tần Phượng Thanh nhưng là xem thường, "Thiên kiếp chẳng lẽ còn có thể giết chết tất cả mọi người? Cường giả càng mạnh, thu nạp năng lượng càng nhiều, tiếp tục như thế, ta nhìn hai giới sớm muộn còn phải theo sau."

"Vậy đều bao nhiêu năm sau chuyện. . ."

Phương Bình cười nói: "Có thiên kiếp ở, bao nhiêu có thể trì hoãn một hồi."

Tần Phượng Thanh liếc hắn một cái, hơi có nghi ngờ nói: "Ngươi hiện tại nên tính là trường sinh bất tử rồi, Phương Bình, nếu là thật sự có một ngày, có người tu đến ngươi cảnh giới cỡ này, đến thời điểm lại nên làm gì?"

"Là giống như Thiên Đế, hạn chế võ giả không cho võ giả tu luyện tới Hoàng Giả trở lên cảnh giới, vẫn là thẳng thắn sớm giết chết những thiên tài yêu nghiệt kia?"

Hai giới năng lượng có hạn, tổng có thiên tài yêu nghiệt xuất hiện.

Một khi thật sự có một ngày, có người tu đến Phương Bình cảnh giới như vậy, khi đó, Phương Bình lại nên làm gì tự xử?

"Không có chuyện gì."

"Không có chuyện gì?"

Nhìn Phương Bình nói chắc chắc, Tần Phượng Thanh nghi hoặc mà nhìn hắn, cái tên này liền thật không lo lắng?

Vẫn là thật thản nhiên đến, căn bản không ngại có người thay vào đó?

Phương Bình khẽ cười nói: "Hai giới hợp nhất, năng lượng cân bằng, tự thành hệ thống, không còn đối ngoại trôi đi, đương nhiên, năng lượng cũng có tổng số. Bây giờ hai giới năng lượng ba phần, ta cùng Thương Miêu các lấy một trong số đó, trên thực tế hai giới sinh linh chỉ chiếm một trong số đó."

Tần Phượng Thanh hơi biến sắc.

Hai giới năng lượng ba phần, Phương Bình cùng Thương Miêu lại các chiếm một trong số đó, điều này có ý vị gì?

Mang ý nghĩa, hai giới mấy chục hơn trăm tỷ sinh linh, tổng cộng mới chiếm cứ một phần ba năng lượng, dù cho thật sự có nhân yêu nghiệt không gì sánh được, trừ phi tuyệt diệt hai giới, thu nạp hết thảy năng lượng, lúc này mới có thể theo kịp Phương Bình.

Phương Bình cái tên này, hiện tại đến cùng nằm ở ra sao cảnh giới?

"Vậy ý của ngươi là, hai giới võ giả như thế nào đi nữa tu luyện, cũng sẽ không vượt qua ngươi?"

Phương Bình cười nói: "Coi như thế đi, đương nhiên, đây không phải ta hạn chế, là hai giới năng lượng tổng số hạn chế. Thật muốn có yêu nghiệt, hoàn toàn có thể nhảy ra hai giới, học tập Dương Thần, du đãng vũ trụ, tìm kiếm thế giới mới, mới hạt giống, thu nạp năng lượng, tự nhiên có thể vượt qua ta."

Phương Bình lắc đầu nói: "Ta không hạn chế hai giới võ giả, nhưng cũng không thể để ta tự phế cảnh giới, tác thành người khác chứ? Người đến sau nghĩ vượt qua ta, tự nhiên muốn trả giá càng to lớn hơn đánh đổi, hai giới là có thể siêu thoát, ta cũng chưa hoàn toàn ngăn chặn tương lai của bọn họ.

Nguyên Địa của ta, ngươi cũng biết, trước ta để lại một đạo lỗ hổng, sau đó tuy rằng tu bổ rồi, nhưng vậy nơi vẫn có nơi bạc nhược.

Nếu là thật sự có yêu nghiệt có thể phát hiện, đồng ý đi vào hỗn độn, thăm dò vũ trụ, tu đến cảnh giới nhất định, tự nhiên có thể thoát ly hai giới rời đi."

Tần Phượng Thanh đăm chiêu, bất quá vẫn là nói: "Liền là như vậy, một khi có người không ngừng tu luyện tới cảnh giới này, thoát ly hai giới, mang đi tự thân cảnh giới ẩn chứa năng lượng, kia hai giới không phải là muốn đối mặt năng lượng thiếu thốn. . ."

Phương Bình gật đầu, này ngược lại là không thể tránh khỏi.

Trừ phi triệt để chắn chết hai giới giới bích, cứ như vậy, không người nào có thể siêu thoát, đương nhiên sẽ không có trôi mất năng lượng.

Phương Bình không nghĩ như vậy quá, cười nói: "Tùy tiện đi! Hai giới năng lượng tự do có một phần ba tổng sản lượng, một khi có người không ngừng siêu thoát, nếu là ra mấy vị Dương Thần cường giả như thế, kia hai giới sớm muộn sẽ xuất hiện mạt võ."

"Mạt võ thời đại. . ."

Phương Bình suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Vậy thì tự nhiên diệt võ đi! Võ giả nếu là không muốn hồi báo, một mực chỉ vì chính mình siêu thoát, kia diệt võ việc, cũng là tất nhiên.

Những võ giả siêu thoát kia, nếu là ở bên ngoài có thành tựu, đồng ý trở về, hoặc là vẫn lạc thời khắc, đồng ý trở về, kia hai giới tự nhiên truyền thừa bất diệt.

Nhưng nếu là cũng không muốn. . ."

Phương Bình khẽ cười nói: "Vậy thì diệt võ! Đây cũng không phải là sự lựa chọn của ta, mà là cường giả sự lựa chọn của chính mình!"

"Bọn họ mang đi năng lượng, để hai giới nằm ở năng lượng thiếu thốn thời kì, không muốn trở về, cũng không muốn hồi báo, khi đó Võ đạo diệt còn là bất diệt, liền không phải do ta quyết định rồi."

Tần Phượng Thanh gật đầu, đúng là không nói thêm nữa.

Phương Bình không tính kẻ ác, nhưng cũng không tính Thánh Mẫu.

Để chính hắn tán loạn năng lượng, không ngừng bổ dưỡng bổ khuyết hai giới, hiển nhiên không thể.

Võ đạo phải chăng truyền thừa bất diệt, toàn xem hai giới võ giả chính mình.

Cường giả siêu thoát sau, nếu là nguyện ý hồi báo, hoặc là tuổi thọ đại nạn đến thời khắc, lại lần nữa trở về, năng lượng đó tự nhiên không dứt.

Nhưng nếu là đều không muốn, hai giới này, e sợ sớm muộn muốn đối mặt diệt võ khó khăn.

Phương Bình lại lần nữa cười nói: "Sở dĩ hai giới tương lai, kỳ thực không phải quyết định bởi với ta, mà là quyết định bởi với chính bọn hắn!"

Tần Phượng Thanh cười ha hả nói: "Ngươi đồng ý để người siêu thoát, vậy bọn họ nếu là thật ở trong hỗn độn thu được cơ duyên, vượt qua ngươi, quay trở lại lần nữa tiêu diệt ngươi, vậy làm sao bây giờ?"

Phương Bình bật cười nói: "Vậy cũng theo bọn họ, bằng bản lãnh của mình chính là rồi! Hi vọng người khác không tiến bộ đến bảo vệ mình, đó mới là ngu muội! Ta khởi điểm cao hơn tất cả mọi người, cuối cùng nhưng là bị người giết chết, vậy cũng là đáng đời.

Huống hồ, ta vẫn chưa đoạn tuyệt tất cả mọi người con đường , tương tự, cũng không người đến đoạn đường của ta, con đường tương lai đi như thế nào, cũng quyết định bởi chính ta.

Hỗn độn vũ trụ, người khác có thể thăm dò, lẽ nào ta không thành?

Bây giờ hai giới vẫn chưa ổn định, ta mới dừng lại ở đây, lẽ nào tương lai mấy ngàn năm, mấy vạn năm, ta đều vẫn ở hai giới du đãng hay sao?"

Tần Phượng Thanh ánh mắt khẽ biến, có chút hoảng hốt, một lát mới nói: "Ngươi cũng nghĩ đi thăm dò hỗn độn?"

"Nhìn kỹ hẵng nói đi!"

Phương Bình vẫn chưa nhiều lời.

Này còn không biết bao lâu chuyện sau này, sau này hãy nói.

Không lại quản trong hư không Địa Hoàng cùng Thương Miêu, Phương Bình nhìn hướng phía dưới, giờ khắc này, phía dưới Trần Vân Hi mấy người, đã nổi giận đùng đùng, có quyết tử chi tâm.

. . .

Phía dưới.

Thanh niên Thiên Vương đã có chút không kiên nhẫn.

"Tất cả đã nhất định, Nhân tộc. . . Vô pháp trấn áp Tam Giới, vì Nhân tộc truyền thừa, lẽ nào chư vị nhất định phải ngu xuẩn mất khôn?"

Phó Xương Đỉnh nổi giận nói: "Ngu xuẩn mất khôn? Nếu không là Phương Bình đánh giết Thiên Đế, tuyệt diệt Cửu Hoàng, Tam Giới đã sớm bị Thiên Đế trấn áp, Võ đạo đã diệt, đến phiên ngươi đến Nhân tộc càn rỡ?"

"Thương Vương, thực lực mới là căn bản."

Thanh niên Thiên Vương nhẹ giọng nói: "Nếu là Nhân tộc còn có Thiên Vương, vậy dĩ nhiên Nhân tộc là vua, nhưng Nhân tộc không Thiên Vương, Nhân Vương đã qua đi, nhìn chung Tam Giới lịch sử, mang ngọc mắc tội, Thương Vương hẳn là so với ta càng rõ ràng."

Phó Xương Đỉnh cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt trường thương.

Đối phương nói không sai, mang ngọc mắc tội.

Nhân tộc là ra nhiều vị phong hoa tuyệt đại cường giả tuyệt thế, nhưng Thiên Đế một trận chiến, những người này đều chết rồi hoặc là biến mất rồi.

Phương Bình. . . Trước hắn vững tin Phương Bình còn sống sót, nhưng hiện tại, đối phương nói Phương Bình chết rồi.

Nếu là không nắm chặt, đối phương sao dám giờ khắc này lộ đầu.

Thiên Vương nói Phương Bình chết rồi, vậy Phương Bình. . . Lẽ nào thật sự vẫn lạc rồi?

Nếu là như thế, Nhân tộc còn Thủ được Tam Giới này sao?

Phó Xương Đỉnh trong lòng không cam lòng, đây là Phương Bình cùng Võ Vương bọn họ dùng tính mạng đặt xuống thịnh thế, lẽ nào hôm nay thật muốn thỏa hiệp?

Chinh chiến mấy trăm năm, người chết trận vô số, đến thắng lợi thời khắc cuối cùng, chẳng lẽ còn muốn thỏa hiệp?

Xa xa hư không, có sóng tinh thần.

Trước trốn chạy những người kia, hình như nhận ra được cái gì, bắt đầu trở về, không dám đến gần, nhưng là ở phía xa dò xét.

Nơi biển sâu, có huyết vân bay lên, đó là biển sâu đại yêu xuất hiện, yêu khí tung hoành.

Tam Giới này, truyền thừa 40 ngàn năm, trước trận chiến đó, cường giả chết trận vô số, nhưng vẫn có cường giả còn sót lại.

Tân đạo xuất hiện, cũng có thiên tài mượn cơ hội chứng đạo.

Tam Giới rất lớn, hải vực vô biên.

Giờ khắc này, Tam Giới thật liền trước mắt một vị Thiên Vương tồn tại sao?

Nhân tộc không Thiên Vương, đó là bởi vì Thiên Vương đều chết trận rồi, Nhân tộc không sợ, diệt thế cuộc chiến, cường giả đều không muốn trốn, nhưng những người khác vậy thì không hẳn rồi?

Một ngày kia, thật muốn trốn xa một chút, ngay lúc đó Thiên Vương cũng chỉ tính tiểu nhân vật, sống sót một ít người, vậy cũng không phải quá khó.

Phó Xương Đỉnh rơi vào trong giãy dụa, bên tai, vang lên Trần Vân Hi tiếng leng keng: "Liên thủ, giết hắn! Tử chiến! Giết một Thiên Vương, dù cho chết trận, những người này cũng nên biết Nhân tộc dù cho không còn Nhân Vương. . . Y nguyên không trêu chọc được!"

Nhân tộc không thỏa hiệp!

Trăm năm qua đều là như vậy!

Lẽ nào những người này cảm thấy, không còn Võ Vương, không còn Phương Bình, Nhân tộc liền thay đổi?

Không có!

Thà chết, cũng phải cắn ngươi một khẩu!

Đây mới là Nhân tộc quật khởi căn bản.

Đối mặt Thiên Đế, đối mặt Cửu Hoàng, đối mặt ngày xưa địa quật, Nhân tộc chưa từng thỏa hiệp, lúc này mới có hôm nay thịnh thế, không đạo lý giờ khắc này khom lưng uốn gối.

Ba người đã làm tốt tử chiến chuẩn bị.

Tuy không bằng Thiên Vương, nhưng liều mạng một trận chiến, dù cho giết không được trước mắt sơ võ Thiên Vương, cũng phải để những người khác nhìn thấy Nhân tộc quyết tử chi tâm!

. . .

"Gần đủ rồi chứ?"

Trong hư không, Tần Phượng Thanh nhìn về phía Phương Bình, "Có phải là nên thu lưới rồi?"

Phương Bình khẽ cười nói: "Chờ một chút đi! Hòe Vương còn không có động thủ, nói thật, cái tên này túng đáng sợ, ta cũng không biết đến cùng có muốn hay không tiêu diệt hắn quên đi. Trừ bỏ Hòe Vương, còn có cái gia hỏa ẩn núp không đi ra đây."

Tần Phượng Thanh hơi nghi hoặc một chút, tính toán một thoáng, còn có ai?

Đáng chết đều chết rồi, không đáng chết cũng gần như chết xong, âm gian những người kia chính mình cũng từng thấy, Tam Giới còn có vị Thiên Vương nào sống sót?

"Thiên Cực a, ngươi quên!"

Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút, một lát mới nói: "Hắn? Cái tên này, có phải là lại trốn đi ngủ say rồi?"

Ngày đó trận chiến đó, Tây Hoàng không thể không tán công phá Thiên Đế Nguyên Địa, vẫn lạc ở trong đại chiến.

Bất quá Thiên Cực đúng là không có xuất chiến, trận chiến đó, hắn cũng không tư cách tham dự.

Nhưng cái tên này, cảm giác tồn tại thật thấp.

Tần Phượng Thanh lại cứ là không nhớ tới đến Thiên Cực tồn tại!

Hòe Vương dù sao cũng hơi động tĩnh, nhưng Thiên Cực. . . Hình như hoàn toàn không có.

"Hắn chết rồi chứ?"

Tần Phượng Thanh hồ nghi nói: "Ngươi dẫn ta đi một vòng, hoàn toàn không tung tích của hắn a."

"Không chết, thật muốn chết rồi, ta nhưng không biết?"

Phương Bình khẽ cười nói: "Thật muốn chết rồi, âm gian có lẽ là có thể nhìn thấy hắn rồi. Cái tên này. . ."

Hắn cũng là lắc đầu, "Còn trốn ở tàn tạ trong Tây Hoàng cung đây, tuy rằng Tây Hoàng cung đều sắp hoàn toàn tan vỡ rồi, nhưng cái tên này lại chết không ra, ta đều khâm phục hắn rồi."

Hắn là thật phục rồi Thiên Cực, tên kia dựa theo chính mình tra xét, hiện tại đều là phá tám cảnh rồi.

Có thể nói, ở Tam Giới này, chân chính thiên hạ đệ nhất nhân không phải người khác, mà là Thiên Cực.

Kết quả. . . Tùy ý ngươi Tam Giới làm sao loạn, làm sao nguy cơ trùng trùng, vị kia chính là không ra!

Mặc các ngươi quyết đấu sinh tử, ta không quan tâm các ngươi.

Đừng nói dò xét, vị kia liền Tây Hoàng cung cửa đều không ra.

Tùy tiện các ngươi làm ầm ĩ!

Hắn cái này thiên hạ đệ nhất nhân, các ngươi làm không tồn tại liền được, một mực Tam Giới hầu như không ai nhớ tới hắn.

Làm bản nguyên đạo cường giả, vẫn lạc vẫn có động tĩnh, Thiên Cực không có vẫn lạc, điểm này mọi người đều biết.

Có thời điểm, mọi người còn giống như nhớ tới Tam Giới có vị cường giả nào còn sống sót, nhưng nghĩ kĩ lại. . . Chính là không nhớ ra được tên!

Cảm giác tồn tại thấp đến đáng sợ mức độ!

Hòe Vương sống sót, người biết đúng là một đám lớn, Thiên Cực sống sót, không ai nhớ được.

Trận chiến cuối cùng, thảm liệt như vậy, Thiên Cực đều không tham dự.

Hắn lão tử nếu không là cuối cùng bị bức ép bất đắc dĩ, e sợ cũng sẽ không xuất hiện, kết quả Tây Hoàng sau khi ngã xuống, Tây Hoàng một mạch triệt để không ai quan tâm rồi.

"Ngươi sẽ không còn muốn câu Thiên Cực chứ?"

Tần Phượng Thanh vô ngữ nói: "Hay là thôi đi, ngày hôm nay coi như là Tam Giới đánh tan vỡ rồi, tên kia đại khái đều sẽ không xuất hiện! Hắn cái kia phá tám làm sao đến, ngươi còn không rõ ràng lắm? Mỗi lần đều là cưỡng bức hắn đột phá, cái tên này liền Hòe Vương cũng không bằng!"

Phương Bình thấy buồn cười, lắc đầu, "Một giới này, mấy cái Thiên Vương đều là cực phẩm! Nếu là người người đều giống như bọn họ, Tam Giới liền thật thái bình rồi!"

Một cái Thiên Cực, một cái Hòe Vương, nếu là hơn nữa Bình Sơn Vương, người người cũng như này, Tam Giới diệt thế cuộc chiến đều sẽ không phát sinh rồi.

Quá thức thời cũng không được, như thế thức thời, Phương Bình nghĩ quét dọn một hồi Tam Giới cường giả cũng khó khăn.

Tây Hoàng hiện tại tốt xấu ở âm gian, mấy ngày trước còn cùng mình tán gẫu qua, từng uống rượu, hiện tại quay đầu liền vô duyên vô cớ giết con trai của hắn, tuy nói có thể mang về âm gian, nhưng vậy cũng không tiện không phải.

"Quên đi, không chờ nữa!"

Câu cá câu đến mức này, cũng gần như rồi.

Thiên Cực cùng Hòe Vương, nếu không mắc câu, vậy thì thôi.

Hai người này lưu tại Tam Giới, quan hệ cũng không lớn.

Biết mình sống sót, dù cho chính mình không ở dương gian, đi rồi âm gian, hai tên này đại khái đều sẽ không có bất luận cái gì dị động.

. . .

Bầu không khí, càng thêm căng thẳng.

Huyết vân lăn lộn, có cường giả yêu tộc đuổi tới rồi.

Sóng biển ngập trời, có cường giả trong loạn dân, cũng trong bóng tối tiềm hành mà tới.

Trần Vân Hi ba người đã làm tốt liều mạng tranh đấu chuẩn bị, Ma Võ, Ngô Khuê Sơn tiếp tục chủ đạo lễ khai giảng, bên người, một thanh tiểu kiếm nhưng là như ẩn như hiện, cũng làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chém giết chuẩn bị.

Đại chiến, động một cái liền bùng nổ.

Thời khắc này, trong biển, có cường giả yêu tộc, khí thế ngập trời, tiếng rung thiên địa, quát lên: "Thủ, diệt Nhân tộc, sơ võ chủ lục địa, Yêu tộc chủ hải vực, không xâm phạm lẫn nhau, làm sao?"

Thủ, Minh Thần chi đồ.

Nghe nói lời ấy, thanh niên Thiên Vương ngắm nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói: "Nhân Vương diệt Thiên Đế, cứu Tam Giới chúng sinh, Nhân tộc. . . Không nên bị diệt. Bất quá, Nhân Vương vẫn, Nhân tộc vô lực trấn Tam Giới, vì Tam Giới không lại rung động. . ."

Thủ lời nói chưa rơi, Trần Vân Hi ba người đã vô pháp trầm mặc nhẫn nại, sau một khắc, một côn, một kiếm, một thương chớp mắt bùng nổ ra hào quang óng ánh, giết hướng Thủ.

Thủ dù sao cũng là sơ võ Thiên Vương, sức chiến đấu vô song, thấy thế than nhẹ một tiếng, Nhân tộc bất khuất.

Tuy bất diệt Nhân tộc, nhưng Nhân tộc bây giờ những lãnh tụ này bất tử, Tam Giới nghĩ vững vàng quá độ, e sợ khó.

Chỉ có thể giết chết Nhân tộc những lãnh tụ này, mới có thể làm cho Nhân tộc không phản kháng nữa, sơ võ dường như bốn vạn năm trước, lại lần nữa chấp chưởng Tam Giới.

Lấy tay, bàn tay lớn che trời, tiếng leng keng truyền đến.

Thủ dễ dàng nắm lấy ba vị Đế Tôn binh khí.

Thiên Vương, vẫn là sơ võ cường giả trong Thiên Vương, đối phó ba vị Đế Tôn, độ khó quá thấp.

Thủ mặt lộ vẻ thổn thức, Nhân Vương vẫn lạc, Nhân tộc không thủ được Tam Giới Chi Chủ vị trí.

Ba người này, cũng là Nhân tộc hy vọng cuối cùng chứng đạo Thánh nhân thậm chí Thiên Vương cường giả thanh niên, vì đại chiến không lên, chỉ có thể giết chết ba người này rồi.

Một cái tay khác nắm tay, Thủ một quyền nện rơi.

Trần Vân Hi ba người cảm nhận được ngập trời áp lực, ba người mặt lộ vẻ tàn nhẫn, trên binh khí hào quang chói xạ, tự thân cũng là khí huyết rung chuyển, tự bạo!

Ba người muốn tự bạo giết địch!

"Ai!"

Một tiếng thở dài, chậm rãi truyền ra, Tam Giới phảng phất ngưng kết.

Sóng biển lắng lại, huyết vân tiêu tan.

Trong hư không, Phương Bình chắp hai tay sau lưng, đạp không mà xuống, không quản bên kia, nghiêng đầu nhìn lướt qua phương xa, xa xa, hai bóng người ngưng trệ, sau một khắc, Hòe Vương tốc độ vượt qua thời gian, hầu như là chớp mắt phản ứng lại, không tiếc bất cứ giá nào, chớp mắt na di mà tới.

Rầm một tiếng từ trong hư không rơi xuống, gầm dữ dội nói: "Nhân Vương uy vũ, tiểu nhân đang muốn giết chết này tặc, không hề nghĩ rằng Nhân Vương đại nhân sớm có tính toán. . ."

Tam Giới ngưng kết.

Nhân Vương!

Phương Bình liếc hắn một cái, không tiếp tục để ý, đi dạo mà đi, chậm rãi hướng đi Trần Vân Hi mấy người.

Rầm một tiếng, xa xa, trong vùng biển một tôn lớn vô cùng Yêu thú, chớp mắt nổ tung, hài cốt không còn.

Chính là vừa mới muốn diệt Nhân tộc, hai phần thiên hạ Yêu tộc Thiên Vương.

Chưa quen thuộc, Phương Bình cũng lười nhiều lời.

Hẳn là trước ẩn giấu ở trong biển sâu Yêu tộc, diệt thế cuộc chiến thời điểm chưa từng thấy, đại khái mới xuống núi.

Trong hư không, lúc trước trốn chạy Bạch Hổ những Thánh nhân Đế Tôn này, cũng là sắp nứt cả tim gan.

Còn chưa kịp nói chuyện, hầu như là đồng thời, dồn dập nổ tung!

Huyết dịch mới vừa phun ra, chớp mắt hóa thành hư vô.

Năng lượng tán loạn, bổ dưỡng Tam Giới.

Dồn dập vẫn lạc!

Xa xa, Trần Vân Hi nhìn Phương Bình, mắt lộ vẻ mừng rỡ, lại có chút thoải mái, hắn. . . Quả nhiên là vô địch bất bại, chắc chắn sẽ không vẫn lạc!

Phó Xương Đỉnh cũng là nhe răng trợn mắt, có chút mừng rỡ, lại có chút vô vị.

Liền biết mình không nên hoài nghi!

Cái tên này làm sao sẽ dễ dàng như vậy vẫn lạc!

Tam Giới diệt, hắn đều chết không được, chính mình lại còn thật dao động rồi, tin tưởng sơ võ Thiên Vương chuyện ma quỷ.

Thủ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.

Thân thể vô pháp nhúc nhích, nhưng là còn có thể ngôn ngữ, giờ khắc này, bỗng nhiên cười khổ một tiếng, mặt lộ bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: "Nhân Vương đại nhân. . . Quả nhiên vô địch với thế. Sư tôn từng nói, chưa từng nhìn thấy Nhân Vương thật vẫn lạc, không nên vì sơ võ chuốc họa. . ."

"Ta nghĩ, nhiều lần thăm dò, Nhân Vương không ra, hẳn là chết ở trong trận chiến đó. . . Bây giờ nhìn lại, là ta quá tự đại."

Thủ càng cay đắng, nhìn về phía Phương Bình, nhẹ giọng nói: "Ta không tuyệt diệt Nhân tộc chi tâm, Nhân Vương ân oán rõ ràng, làm không gây họa tới sơ võ."

"Ta tự tìm đường chết, chết không hết tội, phụ lòng sư tôn tín nhiệm, kính xin Nhân Vương đại nhân khai ân. . ."

Thủ nói đến đây, nghiêng đầu nhìn về phía Sơ Võ đại lục, mặt lộ vẻ xấu hổ, rất nhanh lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, không nói nữa, thân thể dần dần hư huyễn, đã tự sát chỗ cũ!

Nhân Vương vừa ra, hắn sớm đã biết không đường sống.

Cùng với để Nhân Vương ra tay, không bằng tự sát, cũng không biết đúng hay không sẽ liên lụy sơ võ người.

Đường đường Thiên Vương, không ra một chiêu, Phương Bình vừa ra, trực tiếp tự sát, thấy rõ Tam Giới đối Nhân Vương có bao nhiêu kiêng kỵ, nhiều hoảng sợ.

Thiên Đế đều chết vào Nhân Vương tay, huống hồ bọn họ.

Bên kia, Hòe Vương sắc mặt trắng bệch.

Sau một khắc, Hòe Vương bỗng nhiên nhục thân tan vỡ, đại đạo gãy vỡ, hơi thở chớp mắt từ Thiên Vương cảnh lướt xuống đến Đế cấp.

Hòe Vương không để ý đau xót, nhe răng trợn mắt, cười rạng rỡ nói: "Chúc mừng Nhân Vương đại nhân xuất quan, tân đạo vững chắc, định là đại nhân vững chắc tân đạo, tiểu nhân đương phế cựu đạo, lại đi tân đạo, hòa vào Tân Giới bên trong!"

Phương Bình xì cười một tiếng, đúng là quả quyết.

Nhân tộc bên này còn không kiêng kỵ một vị Đế Tôn, dù cho Phương Bình không ở, Đế Tôn cũng không nổi lên được sóng gió.

Hòe Vương trực tiếp phá cựu đạo, rơi xuống Đế cấp, đã như thế, dù cho Phương Bình không ở, cũng không còn là bất luận cái gì mầm họa.

Cái tên này, cầu sinh dục đúng là thật mạnh.

Không lại quản hắn, Phương Bình nhìn hướng về phía trước mấy người, Phó Xương Đỉnh cũng là nhe răng trợn mắt, một lát mới cười nói: "Kém chút hù chết chúng ta rồi, cái tên nhà ngươi. . . Lúc nào đến?"

Phương Bình cười nói: "Vừa tới không lâu."

"Tin ngươi tà!"

Phó Xương Đỉnh bĩu môi, "Đến e sợ rất sớm rồi, chỉ biết xem cuộc vui, đều tu luyện đến trình độ này, còn câu cá, thú vị sao?"

Hắn nào nhưng không biết tính cách của Phương Bình, cái tên này, đều cảnh giới gì rồi, cần phải như vậy phải không?

Phương Bình cười cợt, cũng không phủ nhận.

Bên cạnh, Trần Vân Hi cũng lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói: "Trở về là tốt rồi."

Phương Bình trở về rồi!

Có hắn ở, không cần lại lo lắng cái gì, không cần lại ngụy trang cái gì, những ngày qua, Nhân tộc nhìn như phồn hoa, kì thực cao tầng đều là như đi trên băng mỏng.

Hôm nay, cuối cùng cũng coi như không cần lại ngụy trang rồi.

Phương Bình nở nụ cười một tiếng, khẽ gật đầu, tiện tay vung lên, nơi xa xôi, một nơi hải đảo, chớp mắt vỡ diệt!

Trên hải đảo, mấy ngàn võ giả chớp mắt hóa thành bụi bặm.

Những kia tụ tập với hải vực loạn dân, dồn dập vẫn lạc.

Bên ngoài ngàn dặm, hải vực gợn sóng, không người nào có thể gặp đáy biển nơi sâu xa, mấy vạn Yêu tộc, hóa thành bột mịn, biến mất vô ảnh vô tung.

"Ta đã trở về!"

Một tiếng cười khẽ, truyền khắp Tam Giới.

Địa quật, sơ võ, Yêu tộc, vô số người nằm rạp trên mặt đất.

Cả người run rẩy!

Nhân Vương, trở về!

Tam Giới thần phục!

. . .

Tây Hoàng cung.

Thiên Cực chén trà trong tay nát tan, Thiên Cực cả người cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía xa xa, dù cho cách nhau mấy trăm ngàn dặm, hắn phảng phất đều nhìn thấy vị kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt.

Thiên Cực khóe miệng co rúm, sau một khắc, bỗng nhiên vọt tới xa xa, quỳ gối một nơi trên đống đất, gào khóc!

"Phụ hoàng a!"

"Ngươi chết thật thảm!"

"Diệt thế cuộc chiến, phụ hoàng ngài vì Nhân tộc, vì Nhân Vương, không tiếc tự vẫn, con trai vô dụng a, vô lực tham chiến, chỉ có thể vì lão nhân gia thủ mộ tận hiếu rồi!"

"Con trai xin thề, lão nhân gia không phục sinh, con trai liền không ra Tây Hoàng cung, vì lão nhân gia thủ mộ đến chết rồi!"

"Phụ hoàng a, ngài trên trời có linh thiêng muốn phù hộ con trai a!"

"Phụ hoàng a, lão nhân gia nhìn con trai, con trai liền thủ này vài mẫu đến chết rồi, con trai nếu là chết rồi, liền cho ngươi thủ mộ người đều không còn a!"

". . ."

Thiên Cực gào khóc, không ngừng lặp lại Tây Hoàng là vì Nhân tộc chết trận.

Hắn liền ở đây thủ mộ rồi!

Vì Tây Hoàng, hắn muốn thủ mộ một đời.

Đến mức ngoại giới phát sinh cái gì, không có quan hệ gì với hắn.

. . .

Phương Bình lại lần nữa bật cười, Thiên Cực cái tên này. . . Cũng không biết Tây Hoàng nếu là thấy cảnh này, làm sao làm nghĩ.

Tam Giới bởi hắn trở về mà nằm rạp.

Có hạng người dã tâm, dồn dập vẫn lạc.

Trên Sơ Võ đại lục, một ít cường giả, sắc mặt phức tạp, cũng nằm rạp trên mặt đất, mặt lộ tuyệt vọng, triệt để mất tranh bá chi tâm.

Nhân Vương sống sót!

Chỉ là một tiếng hắn trở về rồi, Tam Giới chúng sinh, dã tâm tắt, Nhân tộc chính là bách tộc chi chủ.

Sau một khắc, trong tam giới, tiếng hô cao lên!

"Chúc Nhân Vương trở về!"

Hưng phấn, vui sướng, vui vẻ, ung dung. . .

Nhân Vương trở về rồi!

Trước đồn đại Phương Bình trọng thương, ở Ma Võ dưỡng thương, nhưng một năm qua, Phương Bình vẫn chưa từng lộ diện, gần nhất càng là đồn đại Phương Bình đã sớm chết ở trong trận chiến đó, Nhân tộc chúng sinh tuy rằng không tin, nhưng trong lòng khó tránh khỏi kinh hoảng.

Hiện nay Nhân Vương trở về, hết thảy tất cả áp lực, e ngại, kinh hoảng, chớp mắt biến mất!

Chỉ có vui sướng, chỉ có vui mừng, chỉ có ung dung.

Ma Võ, tiếng hoan hô rung trời!

Phương Bình trở về rồi!

. . .

Hải vực, Phương Bình cũng là mặt lộ nụ cười.

Nhẹ giọng cảm khái nói: "Đây mới là ta muốn nghe được, không phải thế giới kia có thể so với. . ."

Bên tai, có người cười nhạo, "Đó là, Tam Giới quen thuộc ngươi vô sỉ, âm gian còn không quen thuộc, còn không làm rõ ngươi yêu thích, cũng không có hơn trăm triệu người cùng hô Nhân Vương uy vũ!"

Không ngoài ở âm gian không có tiếng nịnh nọt thôi!

Nào có Tam Giới tốt, người người đều quen thuộc Phương Bình ham muốn, vỗ một cái nịnh nọt, Nhân Vương có thể mừng rỡ không tìm được bắc.

Phương Bình thấy buồn cười.

Trước mặt, Trần Vân Hi mấy người mặt lộ nghi hoặc, nhìn về phía Phương Bình.

Phương Bình cười nói: "Không nhìn thấy?"

Sau một khắc, bên người Tần Phượng Thanh bóng người hiện ra.

Mấy người trợn mắt ngoác mồm!

Bọn họ. . . Trước không nhìn thấy Tần Phượng Thanh.

Phương Bình nở nụ cười, giải thích nói: "Thế giới hai phần, có âm có dương, Tam Giới vì dương gian, tự nhiên có âm gian, âm gian. . . Chết rồi tự nhiên liền có thể đi, vị này chính là âm gian du hồn. . ."

Tần Phượng Thanh bĩu môi, thầm nói: "Bọn họ đến bên kia, không cũng coi như cô hồn dã quỷ, ai so với ai khác xa hoa giống như!"

Mấy người trong lúc nhất thời quên ngôn ngữ.

Âm gian, dương gian?

Người chết. . . Ở âm gian?

Đây chẳng phải là nói. . . Thời khắc này, mấy người mặt lộ vẻ kích động, chẳng lẽ nói, những người bị chết kia, đều ở âm gian?

Phương Bình hình như xem hiểu ý của bọn họ, cười nói: "Không sai, đều ở bên kia! Lão Trương làm Ma Đô đại học hiệu trưởng, đáng tiếc. . . Dạy học không ra sao, gần nhất Ma Đô đại học muốn bãi miễn hắn, tên kia khoác lác nói mình dạy học nhất lưu, kết quả Ma Đô đại học đánh nhau tác phong cấm mãi không dừng, hắn e sợ sắp xuống đài rồi, ai bảo hiệu trưởng tự mình ra trận đánh nhau?"

"Chú Thần sứ gần nhất ở nghiên cứu lôi điện phóng thích khí, không rảnh quá tới bên này."

"Địa Hoàng toàn gia ở nghiên cứu làm sao hoàn thiện đại đạo. . ."

"Trần gia gia gần nhất hình như vừa ý một vị lão thái thái, Vân Hi, làm không tốt ngươi phải có cái bà nội rồi. . ."

"Phó gia gia chết sớm điểm, ký ức thiếu hụt một ít, hình như có chút lão niên si ngốc, gần nhất tổng nói cháu mình đệ nhất thiên hạ. . ."

"Triệu Lỗi tên kia ở bên kia truyền thụ Thiết Đầu Công, bị người làm tên lừa đảo đánh không ít lần. . ."

"Ta ở bên kia nhìn thấy lão hiệu trưởng rồi, này lão không tu, ta cho rằng hắn còn có thể làm lão sư, kết quả. . . Hắn lại không dạy học chạy theo đuổi Nam Vân Nguyệt rồi, lão Trương thê quản nghiêm, muốn ngăn cản, kết quả bị lão bà hắn nhấc theo lỗ tai xách về nhà rồi. . ."

"Tưởng mập mạp ở bên kia làm lên mỹ thực gia, hiện tại so với lúc trước càng mập!"

"Chiến Vương lão gia tử lại bắt đầu đoán mệnh rồi, đáng tiếc ăn quá béo, không ai tin hắn, không chuyện làm ăn làm, gần nhất theo Tưởng mập mạp hỗn ăn. . ."

"Lý Tư lệnh nói thiên hạ thái bình rồi, không làm lính rồi, không biết nghĩ như thế nào, lôi kéo mấy vị lão gia tử đi làm ruộng rồi. . ."

"Ngô Xuyên sư huynh. . ."

Phương Bình cười giới thiệu từng vị người quen rơi xuống, bát quái bọn họ lời đồn xấu.

Trần Vân Hi mấy người nghe trợn mắt ngoác mồm, cùng lúc đó, cũng không nhịn được nhảy nhót cùng ước ao.

Bọn họ. . . Thật đều còn đang!

Tuy không ở một giới, có biết bọn họ vẫn còn, còn tồn tại ở thế giới này, mấy người đều là lòng tràn đầy vui mừng.

Diệt thế cuộc chiến, mọi người vẫn lạc, một năm qua mọi người ngoài miệng không nói, nhưng đều là không nhịn được bi thương, hiện nay, nhưng là vui mừng tột đỉnh, bọn họ sống ở âm gian!

Phó Xương Đỉnh không nhịn được nói: "Kia lão Vương bọn họ đây?"

"Bọn họ?"

Phương Bình nở nụ cười, "Mấy người bọn hắn. . . Đầu sắt không biết có phải là trận chiến cuối cùng bị kích thích rồi, lôi kéo lão Vương cùng lão Diêu một mình đấu thật lâu rồi, chẳng muốn quản bọn họ, cũng không biết đánh tới khi nào mới có thể yên tĩnh."

Phó Xương Đỉnh bật cười, vừa nhìn về phía Tần Phượng Thanh, có chút kỳ quái nói: "Vậy sao ngươi liền mang cái tên này lại đây rồi?"

Phương Bình lại lần nữa nở nụ cười, cân nhắc nói: "Hết cách rồi, từ nhỏ cha liền chết trận rồi, không ai quản, vô pháp vô thiên quen thuộc rồi, hung hăng quen thuộc rồi. Kết quả hiện tại, chẳng những có cha, có lão hiệu trưởng, còn có vô số lão bối đều muốn giáo huấn hắn làm người quy củ, không muốn quá kiêu ngạo. . . Chọc chúng nộ, có thể không chạy trốn sao?"

Phía sau, Tần Phượng Thanh bĩu môi.

Đây không phải then chốt!

Phương Bình tiếp tục nói: "Then chốt ở chỗ, còn nhớ lúc trước Ma Đô nữ tử học viện vị kia Chu Kỳ Nguyệt sao? Cũng ở bên kia, gần nhất quấn hắn, nhất định phải gả cho hắn, ngươi nói Chu Kỳ Nguyệt có phải là mắt bị mù rồi, kết quả cái tên này sợ đến không dám ở bên kia đợi. . ."

Phó Xương Đỉnh mấy người bật cười, Chu Kỳ Nguyệt, có ấn tượng, đây không phải lúc trước Phương Bình bịa chuyện, để Tần Phượng Thanh cho rằng đối phương yêu thích chính mình vị kia sao?

Hai người này dương gian không thành, âm gian đúng là muốn thành sự rồi?

Mọi người cười cười nói nói, trong lúc nhất thời, bầu không khí tăng vọt.

Sau một khắc, Trần Vân Hi bỗng nhiên do dự nói: "Kia. . . Lý lão sư cùng Viên Viên bọn họ. . . Cũng có ở đây không?"

Lý Trường Sinh mang theo Phương Viên đám người kia mất tích rồi!

Tam Giới không có tung tích, Trần Vân Hi trước liền hoài nghi bọn họ vẫn lạc rồi, nhưng hiện tại không nghe Phương Bình nói tới bọn họ, lẽ nào. . . Không ở âm gian?

"Lý lão đầu cùng tròn vo. . ."

Phương Bình cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ, mấy người mặt lộ vẻ nghi ngờ, bọn họ làm sao rồi, không tìm được sao?

Phương Bình than nhẹ, "Ngày đó đại chiến, bọn họ từ hư không hàng rào rời đi, ta nguyên cho rằng bọn họ còn đang Tam Giới, nào có biết. . . Lại không ở. Đại chiến sau, ta liền bắt đầu tìm kiếm, cũng là mấy ngày trước mới phát hiện tung tích của bọn họ, cho nên ta hiện tại mới trở về Tam Giới, chính là vì việc này kéo dài thời gian. . ."

Mấy người tò mò nhìn hắn, Trần Vân Hi vội vàng nói: "Người kia đều tìm trở về rồi?"

"Tìm trở về?"

Phương Bình bất đắc dĩ nói: "Không đây! Lý lão đầu lại mang theo bọn họ đi nhầm vào một cái khác hạt giống thế giới, bên kia thế cuộc cùng trước Tam Giới gần như, bên kia hạt giống không phải nói những tên này đều là biến số, đều có xử lý mạt võ kinh nghiệm, chết sống không chịu thả người, nhất định phải lưu lại bọn họ làm biến số, chờ bên kia mạt võ kết thúc mới bằng lòng thả người. . .

Lý lão đầu ở bên kia thành Kiếm Thần, tròn vo tên kia lại làm cái Viên Bình xã đi ra, hiện tại nháo hoan đây.

Ta nhìn bên kia nghĩ yên tĩnh, không cái ba năm rưỡi e sợ không được, ta cùng bên kia hạt giống chào hỏi rồi, chăm nom một chút, quá mấy năm đại khái liền có thể tiếp trở về rồi, không phải vậy hiện đang mạnh mẽ muốn người, làm không tốt nổi xung đột. . ."

Mấy người nghe có chút hư huyễn, chạy đến một thế giới khác đi rồi?

Cái này cũng được?

"Sẽ không có nguy hiểm chứ?"

Trần Vân Hi có chút lo lắng, Phương Bình cười nói: "Vậy cũng sẽ không, bên kia hạt giống che bọn họ, xem như là thiên mệnh chi tử. . ."

"Thiên Đế trước cũng là!"

Tần Phượng Thanh lầu bầu một câu, Phương Bình cười nhạo nói: "Thiên Đế tính là gì? Hắn chỉ là hạt giống tay chân, nhà chúng ta tròn vo nhưng là có ta này chỗ dựa, bên kia hạt giống dám đảm đương tay chân đối xử sao? Lại nói rồi, ta chỉ là chẳng muốn lên xung đột, lại không phải đấu bất quá vị kia, Dương Thần tên kia trước đi qua bên kia, ta nhìn vị kia trên người còn có Dương Thần lưu lại quyền ấn, hiển nhiên liền Dương Thần đều đấu bất quá, làm không tốt Dương Thần đều ở bên trong, ngươi cảm thấy ta đấu bất quá vị kia?"

Phương Bình cười nói: "Đi chơi mấy năm cũng tốt, ta cùng Lý lão đầu câu thông rồi, hắn nói hắn chưa kịp tham dự bên này diệt thế cuộc chiến, vẫn khó chịu, hiện tại ở bên kia tham dự một hồi, còn không quá to lớn nguy hiểm, liền làm một lần nữa trải nghiệm rồi."

Mấy người nghe nói như thế, đều là không nhịn được bật cười, không nghĩ tới lão già còn không hài lòng rồi.

Trước trận chiến cuối cùng đêm trước đưa đi bọn họ, đối Lý lão đầu tới nói, xác thực đả kích rất lớn.

Trần Vân Hi cũng không nhịn được cười nói: "Viên Viên đúng là thỏa mãn nguyện vọng của chính mình, Viên Bình xã cuối cùng cũng coi như là lớn mạnh, Phương Bình, thế giới khác. . . Đặc sắc sao?"

Phương Bình nhìn nàng một cái, khẽ cười nói: "Muốn nhìn một chút. . . Sau đó có cơ hội, hỗn độn này, vũ trụ này, thật rất lớn! Hạt giống thế giới có một cái, liền có hai cái, có lẽ. . . Vô số, vĩnh viễn cũng nhìn bất tận."

Bên cạnh, Phó Xương Đỉnh nháy mắt, cười híp mắt nói: "Cùng ngươi nhìn khắp vạn ngàn vũ trụ, đi khắp chân trời góc biển, chà chà, này xem như là người nào đó tán gái mới thủ đoạn sao?"

Phương Bình liếc hắn một cái, không thèm để ý.

Trần Vân Hi trên mặt mang theo nụ cười, cũng không tiếp lời, bất quá nhìn về phía Phương Bình ánh mắt, đặc biệt ôn nhu.

Danh Sách Chương:

Truyện chữ tổng hợp website đọc truyên chữ online hàng đầu hiện nay. Tổng hợp các bộ truyện chữ tiên hiệp, huyền ảo, tận thế, đô thị, ngôn tình hay nhất được nhiều đọc giả bầu chọn
Các bạn đang theo dõi bộ truyện

Toàn Cầu Cao Võ

được convert và dịch mới nhất. Đây là một trong những bộ truyện chữ thuộc thể loại Trùng Sinh    hay nhất hiện nay. Bộ truyện được sáng tác bởi bàn tay tài hoa của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê.
Bạn có thể đọc truyện Toàn Cầu Cao Võ Nhân Vương trở về (hạ) được cập nhật nhanh nhất trong thời gian gần đây. Các chap mới nhất của truyện Toàn Cầu Cao Võ sẽ lên tục được update trong thời gian sắp tới. Hãy theo dõi website đọc truyện online TruyenchuTH.com ngay để đừng bỏ lỡ những bộ truyện chữ hay nhé.
Tại sao bạn lại nên chọn TruyenChuTH.com để theo dõi nhửng bộ truyện chữ mới nhất? TruyenChuTH.com luôn cập nhật những bộ truyện chữ hay và mới nhất dựa theo bảng xếp hạng truyện tại Trung Quốc. Đôi lúc đọc truyện, những quảng cáo hiện lên khiến bạn cảm thấy khó chịu. Nhưng đừng lo vì điều đó, vì tại TruyenChuTH.com, những quảng cáo luôn được hiển thị có khoa học. Sẽ không khiến các bạn cảm thấy bực mình hay khó chịu. TruyenChuTH.com còn có một đội ngũ quản trị viên giàu kinh nghiệm. Luôn đảm bảo tốc độ load truyện được nhanh chóng, giúp cho các độc giả coi truyện không bị giật hay load chậm. Còn chờ gì nữa hãy theo lưu ngay địa chỉ website TruyenChuTH.com của chúng tôi vào bookmark của bạn ngay để có thể theo dõi những bộ truyện chữ hay và mới nhất. Chúc các bạn có những phút giây giải trí vui vẻ.
Close