Truyện Đế Bá : chương 04: tẩy nhan cổ phái

Trang chủ
Huyền ảo - Huyền huyễn
Đế Bá
Chương 04: Tẩy Nhan Cổ Phái
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 04: Tẩy Nhan Cổ Phái (hạ)

Lý Thất Dạ đã trở thành Tẩy Nhan Cổ Phái thủ tịch Đại đệ tử, tin tức này tại Tẩy Nhan Cổ Phái thoáng cái truyền ra. Đối với Lý Thất Dạ trở thành thủ tịch Đại đệ tử, Tẩy Nhan Cổ Phái bên trong cao tầng, thật không có quá nhiều câu oán hận, đối mặt Tẩy Nhan Cổ Lệnh, bọn hắn Tẩy Nhan Cổ Phái cũng không được lựa chọn, bọn hắn chỉ có thể nói là Lý Thất Dạ cái phế vật này quá may mắn mà thôi.

Có điều, đối trẻ tuổi đệ tử đời thứ ba, vậy khác biệt, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lấy Tẩy Nhan Cổ Phái tập quy, lịch đại đến nay, thủ tịch Đại đệ tử đa số là do trẻ tuổi đệ tử đời thứ ba bên trong sinh ra, lịch đại đến nay, đa số thủ tịch Đại đệ tử đều là trải qua các trưởng lão khảo hạch, là Tẩy Nhan Cổ Phái lập công lao hiển hách, tài năng trở thành thủ tịch Đại đệ tử.

Trở thành thủ tịch Đại đệ tử, ngoại trừ do chưởng môn nhân tự mình truyền thụ công pháp, có cơ hội tiếp xúc đến đế thuật bên ngoài, là trọng yếu hơn là, lịch đại đến nay, thủ tịch Đại đệ tử trở thành chưởng môn đời kế tiếp tỷ lệ cực cao cực cao.

Tại đương thời, Tẩy Nhan Cổ Phái cũng không có tại đời thứ hai bên trong cao tầng bên trong tuyển ra thủ tịch Đại đệ tử, vậy ý nghĩa thủ tịch Đại đệ tử sẽ tại đời thứ ba một đời tuổi trẻ trong các đệ tử sinh ra.

Đối với Lý Thất Dạ trở thành thủ tịch Đại đệ tử, bắn ngược lớn nhất, đương nhiên là những cái kia thuộc về tư chất vô cùng tốt, thiên phú cực cao lại lập không nhỏ công thiên tài đệ tử, cho nên, Lý Thất Dạ trở thành thủ tịch Đại đệ tử về sau, Tẩy Nhan Cổ Phái ở trong một mảnh xôn xao.

"Một cái phàm thể, phàm luân, phàm mệnh phàm phu tục tử, dựa vào cái gì có tư cách trở thành thủ tịch Đại đệ tử!" Có thiên tài là hận hận nói ra: "Người như vậy trở thành thủ tịch Đại đệ tử, chính là chúng ta Tẩy Nhan Cổ Phái sỉ nhục!"

Cũng niên kỷ tương đối lớn lão thành đệ tử thiên tài mặc dù không cam lòng, nhưng, đành phải nói ra: "Ai kêu người này may mắn đây, có được Tẩy Nhan Cổ Lệnh, đối mặt Tẩy Nhan Cổ Lệnh, coi như là trưởng lão bọn hắn, cũng không được lựa chọn."

"Thủ tịch Đại đệ tử mà thôi, như loại này phàm thể, phàm luân, phàm mệnh phế vật, cũng không có thực lực cùng ta tranh giành chức chưởng môn, cũng không phải nói, thủ tịch Đại đệ tử nhất định liền sẽ trở thành chưởng môn!" Cũng có thiên tài đối với chính mình lòng tin tràn đầy, cười lạnh nói ra: "Nếu là loại phế vật này thủ tịch Đại đệ tử không thức thời, ta không ngại hảo hảo giáo huấn hắn một trận !"

Đối với cái này dạng thiên tài đệ tử mà nói, coi như Lý Thất Dạ không có tư cách cùng bọn hắn tranh giành chức chưởng môn, trong lòng cũng giống vậy khó chịu, bởi vì Lý Thất Dạ một phế vật như vậy, vậy mà thành sư huynh của bọn hắn, đời thứ ba đệ tử trẻ tuổi bên trong Đại sư huynh!

"Tẩy Nhan Cổ Lệnh, duy nhất một viên Tẩy Nhan Cổ Lệnh không phải tại Tam Quỷ Gia trong tay sao? Chạy thế nào đến tiểu tử này trong tay?" Cũng có đệ tử không khỏi trở nên hiếu kỳ.

Tam Quỷ Gia trong tay có một viên Tẩy Nhan Cổ Lệnh cho tới nay cũng không phải cái gì bí mật động trời, Tẩy Nhan Cổ Phái vẫn muốn thu hồi này cái cổ lệnh, nhưng là, Tam Quỷ Gia một mực không chịu, nhưng bây giờ đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, đương nhiên là khiến người ta kì quái.

"Ha ha, nghe nói, tiểu tử này còn có chút thủ đoạn, không biết hắn là thế nào lừa dối cái này cái sắc quỷ!" Có đệ tử không khỏi cười lạnh nói ra: "Nghe người ta nói, trưởng lão phái người đi xác minh thời điểm, Tam Quỷ Gia đang Thúy Hồng Lâu ** khoái hoạt đây. Hừ, xem ra, rất có thể là tiểu tử này mời Tam Quỷ Gia ** đi."

Nói đến đây, có đệ tử là khinh thường hừ lạnh, thậm chí là trở nên cảm thấy buồn nôn.

"Nguyên lai là cùng cái kia lão sắc quỷ một tổ rắn chuột!" Nghe được nếu như vậy, đệ tử khác cũng không khỏi khinh thường nói.

Mặc dù truyền thuyết Tam Quỷ Gia là đời trước chưởng môn con riêng, có điều, đối với Tam Quỷ Gia như vậy sắc quỷ tham tiền, Tẩy Nhan Cổ Phái vẫn đối với hắn không chào đón, coi như là đời thứ ba tuổi trẻ đệ tử, cũng sẽ không tôn kính hắn. Nếu như không phải là bởi vì chưởng môn trông nom, sớm đã có người muốn đem Tam Quỷ Gia đuổi ra Tẩy Nhan Cổ Phái.

Hiện tại Lý Thất Dạ cùng Tam Quỷ Gia là rắn chuột một ổ, một đời tuổi trẻ đệ tử, trong nội tâm cũng đều không khỏi đối Lý Thất Dạ không chào đón!

Nhưng mà, ba ngày còn chưa tới, Lý Thất Dạ còn không có cơ hội bái tổ sư, Tẩy Nhan Cổ Phái sáu đại trưởng lão lại nhận được đến từ chính Cửu Thánh Yêu Môn tin tức.

"Cái gì, Cửu Thánh Yêu Môn muốn khảo hạch!" Vừa tiếp xúc với đến tin tức, sáu đại trưởng lão cũng không khỏi kinh ngạc một lần.

Nhận được tin tức như vậy, có một vị trưởng lão trong nội tâm trở nên bất mãn, hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Cửu Thánh Yêu Môn tin tức cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Lý Thất Dạ vừa thành thủ tịch Đại đệ tử, bọn hắn liền không kịp chờ đợi khảo hạch!"

Một vị trưởng lão khác nói ra: "Cửu Thánh Yêu Môn là muốn đổi ý năm đó ước hẹn, Lý Thất Dạ vừa bái nhập cửa, hắn phế vật như vậy, căn bản cũng không khả năng thông qua Cửu Thánh Yêu Môn khảo hạch! Cho nên, bọn hắn vừa nghe đến thủ tịch Đại đệ tử sinh ra, đương nhiên là không thể chờ đợi được đến khảo hạch."

"Chúng ta không có lựa chọn khác." Đại trưởng lão trầm mặc một chút, cuối cùng bất đắc dĩ nói ra: "Hiện tại Cửu Thánh Yêu Môn chính là chấp cương quốc người cầm đầu. Hiện tại không thể so với năm đó, chúng ta lại có cái gì tư cách cùng bọn hắn bàn điều kiện?"

Đại trưởng lão, lập tức để chư vị trưởng lão lâm vào trầm mặc. Tại Chư Đế thời đại năm đầu, bọn hắn Tẩy Nhan Cổ Phái là bực nào phong quang vô địch, bọn hắn Tẩy Nhan Cổ Phái đã từng là uy hiếp Cửu Giới, quét ngang Bát Hoang, bọn hắn tại rộng lớn vô ngần bên trong đại vực bên trên không người có thể rung chuyển, chấp chưởng lấy vạn giáo triều bái cố quốc.

Nhưng mà, trăm ngàn vạn năm đi qua, Tẩy Nhan Cổ Phái đã xuống dốc, uy phong không còn, tại hiện tại đừng nói là chấp chưởng cố quốc, liền chấp chưởng cương quốc thực lực đều không có, càng đừng nói phong người khác làm Hào Hùng vương hầu rồi!

"Làm sao bây giờ?" Có trưởng lão không khỏi hỏi. Mọi người trong nội tâm đều rõ ràng, như Lý Thất Dạ loại này mới nhập môn phàm thể, phàm luân, phàm mệnh phế vật, căn bản cũng không khả năng thông qua Cửu Thánh Yêu Môn khảo hạch.

"Lấy ngựa chết làm ngựa sống!" Cuối cùng, có trưởng lão nói ra: "Nếu như việc này thực sự thành, như vậy, chúng ta liền có thể cùng Cửu Thánh Yêu Môn quan hệ thông gia, thực sự như thế, Thiên Thánh giáo, Bảo Thánh thượng quốc cũng không dám khinh nhạ chúng ta!"

Đối với cái này dạng, những trưởng lão khác cũng không khỏi cười khổ một cái, chuyện này căn bản là không có cơ hội sự tình, nhưng là, mặc dù như thế, chư vị trưởng lão còn là muốn thử một chút.

Cô Phong bên trên Lý Thất Dạ không đợi đến bái tổ sư đại điển thời gian, mà lại chờ được Nam Hoài Nhân.

"Sư huynh, trưởng lão cho ngươi đi tổ điện." Nam Hoài Nhân nhìn thấy tự nhiên tự tại Lý Thất Dạ, liền không khỏi nói ra.

"Chuyện lớn?" Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Nam Hoài Nhân thần thái, thuận miệng hỏi, không có chút nào quan tâm bộ dáng.

Nam Hoài Nhân không khỏi kinh ngạc, nhưng, cũng không có giấu diếm, gật đầu nói ra: "Không dối gạt sư huynh, Cửu Thánh Yêu Môn đã đưa tới tin tức." Nói đến đây, hắn là lạ nhìn Lý Thất Dạ liếc mắt, nói ra: "Nghe nói, sư huynh vị hôn thê muốn khảo hạch sư huynh."

"Cửu Thánh Yêu Môn." Lý Thất Dạ nghe được cái tên này, không khỏi khơi gợi lên một ít phong trần nhớ lại.

Nam Hoài Nhân sợ Lý Thất Dạ không biết Cửu Thánh Yêu Môn, liền là Lý Thất Dạ giải thích nói ra: "Cửu Thánh Yêu Môn tại đương kim bên trong đại vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại môn phái, bọn hắn chấp chưởng lấy Cổ Ngưu cương quốc, phong hầu phong vương. Nói lên Cửu Thánh Yêu Môn, cùng chúng ta Tẩy Nhan Cổ Phái, thế nhưng là có lớn lao sâu xa. Cửu Thánh Yêu Môn tổ sư Cửu Thánh Đại Hiền đã từng là chúng ta tổ sư Minh Nhân Tiên Đế tọa hạ đệ nhất chiến tướng, đã từng theo tổ sư quét ngang Cửu Giới. Năm đó, chúng ta Tẩy Nhan Cổ Phái chấp chưởng cố quốc thời điểm, Cửu Thánh Yêu Môn thế nhưng là đến ta Tẩy Nhan Cổ Phái triều bái."

"Ta nghe nói qua Cửu Thánh Yêu Môn." Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thong dong rảnh rỗi định. Cửu Thánh Yêu Môn, hắn đương nhiên quen tất, Cửu Thánh Đại Hiền, hắn đương nhiên biết.

Chư Đế thời đại năm đầu, năm đó hắn dẫn Minh Nhân tiểu tử tu đạo, hắn vậy mà hao tốn không ít tâm huyết, hắn lấy mưu kế hàng phục Cửu Thánh Đại Hiền đầu này lão yêu quái, là Minh Nhân tiểu tử hộ đạo!

"Vị hôn thê đây là chuyện gì xảy ra?" Lý Thất Dạ nhìn nhìn Nam Hoài Nhân nói ra.

Nam Hoài Nhân nói ra: "Truyền thuyết, chúng ta tổ sư minh gánh chịu thiên mệnh thành tựu Tiên Đế thời điểm, Cửu Thánh Đại Hiền đã từng cùng chúng ta Tẩy Nhan Cổ Phái có một cái ước định, nếu như bọn hắn Cửu Thánh Yêu Môn truyền nhân là nữ đệ tử, bọn hắn Cửu Thánh Yêu Môn liền cùng chúng ta Tẩy Nhan Cổ Phái thủ tịch đệ tử quan hệ thông gia." Nói đến đây, hắn không khỏi nhẹ nói một câu: "Tại lúc ấy, bọn hắn Cửu Thánh Yêu Môn nói lên được là trèo cao chúng ta."

"Lão kê đầu năm đó tựa như là có một cái nữ đệ tử." Nghe được Nam Hoài Nhân hiểu rõ lời nói, Lý Thất Dạ nhớ tới một ít chuyện, tại hắn trong ấn tượng về sau Cửu Thánh Đại Hiền tựa như là thu một vị nữ đệ tử, bất quá về sau hắn đã ngủ say, không tiếp tục đi qua hỏi cái này một ít sự tình.

"Sư huynh nói cái gì?" Nam Hoài Nhân nghe nói như thế, không khỏi hỏi.

Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, lắc đầu, nói ra: "Không có gì, nói như vậy, Cửu Thánh Yêu Môn đương thế truyền nhân là nữ đệ tử?"

Nam Hoài Nhân nói ra: "Nghe nói, Tẩy Nhan Cổ Phái cùng Cửu Thánh Yêu Môn cực kỳ lâu không có quan hệ thông gia qua. Đời này truyền nhân của bọn hắn đúng lúc là nữ đệ tử." Nói đến đây, hắn nhìn Lý Thất Dạ liếc mắt, nói ra: "Nghe nói, Cửu Thánh Yêu Môn truyền nhân Lý Sương Nhan còn là trời sinh Hoàng thể!"

Nam Hoài Nhân vừa nói như vậy, Lý Thất Dạ thoáng cái đã minh bạch. Đương kim Tẩy Nhan Cổ Phái đã xuống dốc, Cửu Thánh Yêu Môn đương nhiên không muốn đem như vậy một cái có tiềm chất tiền đồ truyền nhân gả cho Tẩy Nhan Cổ Phái rồi!

"Có chút ý nghĩa." Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, hắn thoáng cái hiểu ra trong đó đủ loại nhân quả.

Nam Hoài Nhân không khỏi kinh ngạc, Lý Thất Dạ thong dong rảnh rỗi định, thấy thế nào hắn đều không giống như là một cái phế vật, kỳ quái hơn chính là, hắn rõ ràng là khoảng chừng mười ba tuổi, hắn thong dong rảnh rỗi định, lại làm cho người cảm thấy hắn là một vị kéo dài sóng gió vương hầu!

Theo Nam Hoài Nhân, đổi lại là những người khác, vừa nghe đến tin tức như vậy, nhất định sẽ là không biết làm sao, nhưng mà, trước mắt Lý Thất Dạ, nhưng căn bản không quan tâm, khiến Nam Hoài Nhân không khỏi có chút cổ quái.

"Hoài Nhân theo như ngươi nói tình huống cụ thể?" Lúc Lý Thất Dạ đi vào tổ điện về sau, sáu đại trưởng lão đều ở đây, Đại trưởng lão lạnh lùng mở lời nói ra.

Nói thật, sáu đại trưởng lão đối với Lý Thất Dạ phế vật như vậy đều không chào đón, nhưng là, vào hôm nay, bọn hắn lại có chút kỳ vọng Lý Thất Dạ không phải chân chính phế vật, hi vọng hắn có thể thông qua Cửu Thánh Yêu Môn khảo hạch, hôm nay Tẩy Nhan Cổ Phái, vô cùng cần Cửu Thánh Yêu Môn vật khổng lồ như vậy xem như quan hệ thông gia! Đương nhiên, chư vị trưởng lão cũng biết như vậy tỷ lệ là không, nhưng, bọn hắn còn là chưa từ bỏ ý định, còn là muốn thử một chút.

"Hồi trưởng lão, ta đã sáng tỏ." Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra.

"Rất tốt, chỉ cần ngươi có thể thông qua Cửu Thánh Yêu Môn khảo hạch, tông môn đối với ngươi sâu sắc có thưởng." Đại trưởng lão lạnh lùng nói.

Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi nói ra: "Ta nguyện ý đi khảo hạch, có điều, ta có ba cái điều kiện!"

"Làm càn ——" ở đây cái khác trưởng lão lạnh quát lên: "Tại trước mặt trưởng lão, cũng cho phép ngươi bàn điều kiện!"
Danh Sách Chương:

Truyện chữ tổng hợp website đọc truyên chữ online hàng đầu hiện nay. Tổng hợp các bộ truyện chữ tiên hiệp, huyền ảo, tận thế, đô thị, ngôn tình hay nhất được nhiều đọc giả bầu chọn
Các bạn đang theo dõi bộ truyện

Đế Bá

được convert và dịch mới nhất. Đây là một trong những bộ truyện chữ thuộc thể loại Huyền ảo - Huyền huyễn    hay nhất hiện nay. Bộ truyện được sáng tác bởi bàn tay tài hoa của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh.
Bạn có thể đọc truyện Đế Bá Chương 04: Tẩy Nhan Cổ Phái được cập nhật nhanh nhất trong thời gian gần đây. Các chap mới nhất của truyện Đế Bá sẽ lên tục được update trong thời gian sắp tới. Hãy theo dõi website đọc truyện online TruyenchuTH.com ngay để đừng bỏ lỡ những bộ truyện chữ hay nhé.
Tại sao bạn lại nên chọn TruyenChuTH.com để theo dõi nhửng bộ truyện chữ mới nhất? TruyenChuTH.com luôn cập nhật những bộ truyện chữ hay và mới nhất dựa theo bảng xếp hạng truyện tại Trung Quốc. Đôi lúc đọc truyện, những quảng cáo hiện lên khiến bạn cảm thấy khó chịu. Nhưng đừng lo vì điều đó, vì tại TruyenChuTH.com, những quảng cáo luôn được hiển thị có khoa học. Sẽ không khiến các bạn cảm thấy bực mình hay khó chịu. TruyenChuTH.com còn có một đội ngũ quản trị viên giàu kinh nghiệm. Luôn đảm bảo tốc độ load truyện được nhanh chóng, giúp cho các độc giả coi truyện không bị giật hay load chậm. Còn chờ gì nữa hãy theo lưu ngay địa chỉ website TruyenChuTH.com của chúng tôi vào bookmark của bạn ngay để có thể theo dõi những bộ truyện chữ hay và mới nhất. Chúc các bạn có những phút giây giải trí vui vẻ.
Close